2018

Det går bra att nå styrelsen på mail:

lhkristallskon@kristallskon.se

eller via telefon: 076-1157547.

 

Grillkväll

25 april 2018, 18.00

Tåhättevägen

 

 

 

 

Bomöte 2016-10-20

Plats: Stövelvägen 12 på gaveln kl: 19:00. Insläpp från 18:45.

 • Trygghet ( Är du trygg där du bor)
 • Ändrade avgifter för våra lokaler
 • Frågor till vårt kommade samråd med Stockholmshem
 • Trygghetsvandring
 • Önskemål om aktiviteter 2017
 • Julbuffé för alla hyresgäster
 • LH-potten
 • Verksamhetsplan och budget 2017Välkommmen

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Det gångna året 2015

30 augusti

Solbergaskogens dag.

25 Maj

Tillsynsvandring med Stockholmshems förvaltare och Älvsjö stadsdelsförvaltnings parkindentent

20 April, Bomöte

Nyfiken på vad vi tog upp, se under flik Bomöte så hittar du protokollet

Februari.

Vårt årsmöte och bomöte kommer att avhållas torsdagen den 19 februari klockan 19.00 – 21.00, i vår lokal Stövelvägen 12. Då kommer den nya majoriteten i Älvsjö stadsdelsnämnd och informerar oss om vad de tänker göra de kommande fyra åren och vi har då också möjlighet att ställa frågor och komma med idéer om vad vi tycker de ska göra. Denna punkt tar 45 minuter och därefter följer årsmötet. Då ska en ny styrelse väljas, vi behöver alltid vara flera nya i styrelsen som är beredda att arbeta för ett bättre Solberga och ett bättre boende. Årsmötet är endast till för de solbergabor som är medlemmar i hyresgästföreningen och som hyr av Stockholmshem. Är du nyfiken och kanske intresserad av att vara med och arbeta ideellt för vårt gemensamma solberga, mejla oss gärna på lh.kristallskon@gmail.com eller lägg en lapp i brevlådan på Stövelvägen 12 (vid gaveln) med dina kontaktuppgifter så kan vi ringa dig.

Januari.

Vi önskar alla Stockholmshems hyresgäster i Solberga en god fortsättning på det nya året.

Håll utkik efter datum synpunkter för nybyggnationen vid Solbergaskolans bollplan. Den är nu ute för samråd och glöm inte att lämna in skriftliga synpunkter på förändringar som är viktiga för den fortsatta planeringen.

2015.

December

Vi hade en mycket uppskattad och välbesökt julbuffé med ca 50 glada solbergabor som umgicks och avnjöt julmat tillsammans.

Vi har nu som sakägare (dvs vi som godkänts som detta av länsstyrelsen) lämnat in en sluttalan om byggnationen i kvarteret Månstenen. Nu avvaktar vi domen och kan inte göra något mer kring detta.

November

Den 4 november hade vi Bomöte invigning av vår nya lokal på Kristallvägen 138 som ersätter Kristallvägen 32. Nyfiken på innehållet i Bomöte? Titta under flik Bomöte.

Samma dag lämnade sakägare in överklagan till Mark och miljööverdomstolen för det planerade bygget i kvarteret Månstenen.

Den 11 November har vi trygghetsvandring i vårt område. Vi samlas klockan 17.00 på Kristalltorget och går sedan runt i området. På trygghetsvandringen medverkar vi hryesgäster, Stockholmshems förvaltare Alexander Borwin och Sanna Wallenstierna, Parkförvaltare Eva Wretling från Älvsjö stadsdelsförvaltning,  belysningsingenjör Magnus Lans samt närpolisen i Älvsjö. Vi avslutar med en värmande soppa och goda smärgåsar i vår lokal Stövelvägen 12.

Oktober

Helgen den 24-25 oktober började vi hyra ut lokalen på Kristallvägen 138. Den är nu klar och fungerar för kalas och möten.  Vi framställer nu en broschyr om våra lokaler och verksamheter och hoppas denna är klar inom en månad.

Den 23 oktober hade vi ett fyra timmars långt samråd med Stockholmshem. protokollet finns under flik Samråd.

Här följer en kort sammanfattning från samrådet:

 • Stockholmshem fortsätter med att få bort bilar som inte är kördugliga och som står på hyrda parkeringsplatser. Flera av dessa bilägare har redan flyttat på sina bilar men några återstår. Stockholmshem har fnv arbetsordern att vara behjälpliga med Tvättstuga och p-platser för de som ombildat till bostadsrätt. Vi får hoppas att denna arbetsorder ändras av den nya majoriteten i staden, så P-platser på Stockholmshems mark hyrs ut till deras hyresgäster.
 • På fråga varför fasadrenoveringar gjordes på några fastigheter, treglasfönster på en fastighet och några andra fastigheter fick en variant av treglasfönster svarar Stockholmshem att de senaste åtta åren saknat en genomgående renoveringsplan. De tar nu tag i detta och skall göra en 15 års underhållsplan över hela området.
 • Ventilationsproblemen på Sulvägen åtgärdas nu, Stockholmshem har insett att de borde informerat de boende bättre och tar med sig detta till kommande renoveringsprojekt.
 • Stockholmshem arbetar vidare med bygglov etc med nya tvättstugor som ersättning för då Tvättstugan vid fotbollsplanen kommer att rivas, då nybyggnationen kommer där.
 • Bygget vid Rubinvägen fortskrider enligt plan.
 • Upprustning av utomshusmiljön för de befintliga husen på Rubinvägen är i gång, bla med bidrag konstsmyckning från Stockholm stad.
 • Stockholmshem gör nu en stor satsning på utomhusmiljön och planteringar för hela Solberga. tidigare har de avvaktat detta då fasadrenoveringar skall ske först. Men då detta dröjer måste upprustningen påbörjas. Detta har skett nu under hösten genom bla. trädvård och slyröjning.
 • Skrotcyklar är borttagna i området och hintintills har ingen klagat att deras cykel är borta.
 • Stockholmshem har gjort en lokalinventering och hittat lokaler som de skall rusta upp så hyresgäster kan få extra förråd.
 • Grovsophusen på Kristallvägen är under ombyggnad. Detta innebär att det blir några befintliga grovsophus över. Vi diskuterar på vårt bomöte vad hyresgäster önskar där. Några förslag som lyftes var MC/mopedparkering,  cykel och barnvagnsrum.
 • Trapphusrenovering kommer att ske på Safirgränd.
 • Vi gick igenom den enkät om kundnöjdhet som Stockholmshem gjort. Ett mycket bra underlag för att göra rätt åtgärder framöver. Bl.a. är det missnöje med utomhusmiljö och äldre personer är mer otrygga än yngre. Denna enkät kommer att fortsätta följas upp, så kan jämförelser framöver göras om Stockholmshems satsningar förbättrar kundnöjdheten för oss i Solberga.
 • Avslutningsvis framförde Stockholmshem att styrelsen för Kristallskon borde hålla kurser för andra lokala hyresgästföreningar, då de anser att samråden mellan oss förs i en mycket konstruktiv och givande anda.

Nu har den nya majoriteten skickat iväg sitt beslut till allmännyttans ledning att ombildningarna omgående skall stoppas hos allmännyttan. Det innebär att det inte blir någon ombildning på Klackvägen 19-21 & 7-15 Solberga. Inga andra försök pågår och inga nya försök kan påbörjas. Äntligen kan vi sova lugnt och tryggt i våra hem, fredade från PR konsulter, ombildningskonsulter med fagra falska löften.

Vi jobbar nu hårt vidare på att iordningställa vår nya lokal, trycket att låna lokal är hård och fnv har vi en lokal mindre att hyra ut.

Nya lappar sätts nu upp i portarna om lokalerna och så snart lokalen är inredd och klar lägger vi ut bilder och information om denna på vår hemsida.

September

Vi påbörjade arbetet för att byta lokalen på Kristallvägen 32 mot vår nya lokal på Kristallvägen 138. Den 15 september fick vi tillträde till den nyrenoverade lokalen och började iordningställa denna.

Sakägare för Månstenen har i tid till Miljödomstolen i Nacka, lämnat in nya sakskäl till varför kvarteret Månstenen med 61 bostadsrätter inte ska byggas. Öppnadenna flik så kan du läsa om skälen som anförs.

Sluttalan av överklagan till Mark- och miljödomstolen, Dp kv Månstenen 2014-09-21

Augusti

Från mitten av augusti har vi varit igång igen efter ett semesteruppehåll. PRO är nu återigen i våra lokaler med dagverksamhet 2-3 gånger i veckan. Den 31/8 hade vi Solbergaskogens dag som i år besöktes av över 1 000 personer. Se gärna bilder från detta evenemang.

Maj 2014

Den 26 maj klockan 16.00 – 19.00 hade vi en Tillsynsvandring med förvaltare från Stockholmshem och Älvsjö stadsdelsförvaltning samt närpolisen i Älvsjö. Vi träffades på Kristalltorget och gick sedan igenom vårt område för att se vilka åtgärder som behövs kring vår utemiljö – Välkommen att medverka, ju fler boende vi är, desto mer information om vad som behövs kommer fram.
Vi hade ett välbesökt Bomöte den 8 maj drygt 40 personer medverkade,

Vi diskuterade samt informerade om

 • den planerade nybyggnation i Solberga och våra remissvar om detta,
 • vad som händer kring Solbergaskogen
 • Solbergaskogens dag den 31/8,
 • våra skrivelser om en bättre kollektivtrafik till Solberga samt ett öppet brev om cykelbanebygget som aldrig blir klart.
 • Stockholmshems Solbergalyftet,
 • odlingsprojekt på gårdarna.
 • information om vilka åtgärder Stockholmshem skall göra kring våra bostäder
 • Vi får en ny lokal på Kristallvägen 138 och diskuterade vad vi skall utrusta denna med.
 • Tillsynsvandring den 26  maj klockan 16.00 med start Kristalltorget. Då går vi igenom vårt bostadsområde tillsammans med Stockholmshems och Älvsjös förvaltare och tittar på hur utomhusmiljön sköts om samt vilka åtgärder vi vill ha gjorda. Vi avslutar med att grilla (vi bjuder) i parken Kristallen.
April 2014
 • Cykelbanan som aldrig blir klar – läs vår insändare i sin helhet (finns under trafik och miljö)- publicerades i Mitt i Söderort. Den är ett öppet brev till trafikkontoret i Stockholms stad.
 • Nu har vi remissvarat till SL om vilken kollektivtrafik som behövs till 2015, läs detta viktiga svar (under flik trafik och miljö).
 • Vi har också skickat in en begäran till trafikkontoret om P-förbud framför portarna på Rubinvägens höghus, detta eftersom ambulanser och färdtjänst inte kommer fram till portarna, läs denna viktiga begäran (under flik trafik och miljö)
 • Kristian Froelich arbetar med ett projekt odlingslådor, vi tänker ge ett bidrag till de gårdar som vill börja odla i s k pallkragar – odlingslådor. Hitintills har tre gårdar anmält sitt intresse, är du intresserad kontakta oss!
 • Ett kodlås installeras nu i Yoga och gymmet på Sulvägen. Tränar du där ska du ha fått koden via epost. Har vi missat dig, hör av dig så får du koden.

———————————————————–

 mars 2014

Överklagan är nu inlämnad av 11 sakägare samt flera tunga intresseorganisationer och privatpersoner, över beslutet i Stockholms stads kommunfullmäktige att bevilja byggandet av 61 bostasrätter i Solbergaskogen i kvarteret Månstenen. Bygget kan inte påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, dvs domstolen sagt sitt. Och även domstolens beslut kan vid behov överklagas till högre instans. Nyfiken på hur överklagandet ser ut? Se under flik Nybyggnation/Månstenen.

Februari 2014

Dubbelbeskattning för oss!

4, 8 miljarder tog allianspartierna i Stockholm stad från oss för åren 2011 – 2012 dvs vi som bor i Stockholmshem, Svenska bostäder och Familjebostäder . Det är våra hyrespengar samt försäljningsvinster där hyresrätter omvandlats till bostadsrätter, och ungefär hälften kommer från våra hyror. Hur mycket de tänker ta ut från Stockholmshems vinst för 2013 beslutar de om i maj.

Vi som bor i hyresrätter dubbelbeskattas, eftersom dessa pengar sedan används till kommunal service (vård, skola och omsorg). Vi dubbelbeskattas till ett värde av två månadskort på SL varje månad, för varje hyra vi betalar in. Tycker du att det är acceptabelt? Jag tycker att dessa medel istället ska gå till lägre hyror för oss! Hyrorna har gått upp kraftigt sista 6-7 åren. /Gunilla Roxby Cromvall ordförande Kristallskon.

………………………………………………………………………………………………………….

Januari

Samråd om Nybyggnation på Folkparksvägen skedde den 28 januari klockan 18.00 – 20.00 i Solbergaskolan. De tänker bygga bostäder för ungefär 1 000 personer och som svar på vår frågan hur de tänker lösa det med transporter etc svarade de att staden bygger fina cykelbanor! Trots att vi i söderort har brist på idrottsplatser ( 1 000 barn per idrottsplats) innebär detta bygge att av två idrottsplatser blir det nu 1.  Mer information finns under flik nybyggnation.