Din lokala hyresgästförening Kristallskon finns till för oss som bor i Solberga och hyr en lägenhet av Stockholmshem. Vi är en del av Hyresgästföreningen (HGF). Vi i din lokala hyresgästförenings styrelse Kristallskon arbetar ideellt.
Vi har arbetsgrupper för:
Lyckligare hundar, upprustning av hundrastgården och annat som behövs: kontaktperson Jeanette Jonsson
Ett levande Kristalltorg kontaktperson Gunilla Roxby Cromvall
Soppa för seniorer: kontaktperson Ingalill Grahn Lönn, Maj-Lis Nyberg och Gunilla Roxby Cromvall
Lappa, laga och sykurs samt hjälp att snickra och renovera: kontaktperson Sonja Sigge
Trafik, Parkeringar och Kollektivtrafik: kontaktperson Janne Lönn och Gunilla Roxby Cromvall
Nybyggnationer, kontaktperson Gunilla Roxby Cromvall och Marie Järvås
Vi arbetar nu intensivt kring förslag införande av Stockholmshyra: Beslut ska vara fattat redan i maj. Vill du vara med i arbetet mejla oss i styrelsen.
Vill du vara med i någon av dessa arbetsgrupper, eller vill du starta upp en annan verksamhet? Kontakta oss i styrelsen

Kontakt

•info@kristallskon.se, detta är den snabbaste kontaktvägen, svar oftast inom 24 timmar
Bankgiro 5735-7840
• Swish 1235349741
• Skicka helst mejl, i andra hand sms med din förfrågan (svaret kan dröja flera dagar), vi har ingen telefonbevakning vårt mobilnummer är 076-115 75 47
Vår postlådan finns på Stövelvägen 12, postnummer dit är 126 40 Hägersten

POTTEN

För 2021 fick vi 143 000 kronor beviljat i ett extra bidrag ur den s k Stockholmshems potten.

Soppa för seniorer

är för närvarande inställt

Lappa, laga, sy och snickra

är inställt pga. Coronapandemin. Så snart smittorisken minskar startar vi upp igen med föranmälan med maxantal två personer. När vi gör detta meddelar vi via facebook Kristallskon, hemsidan och mejl till de som brukar komma Kom med dina trasiga kläder och få experthjälp hur du ska laga dom eller varför inte trevligt sällskap då du syr eller handarbetar! Vi kan även erbjuda hjälp till självhjälp med att snickra och renovera möbler etc. .
Vill du arbeta själv i lokalen,? Du behöver då teckna ett kontrakt med oss och sätta in en depositionsavgift på 500 kronor, därefter får du tillgång till denna fina hantverkslokal.

Årsmöte 2021 och Bomöte våren 2021

avvaktas men vi hoppas kunna genomföra det före juni månads utgång, allt beroende på Coronapandemin. Vi genomförde i oktober 2020 en webbaserad enkät som besvarades av 108 hyresgäster, se spalten här bredvid. Det vi i styrelsen bestämde utifrån enkätsvaren var bl.a. vilken verksamhet vi ska ha under 2021. Hyresgäster svarade också hur nöjda och missnöjda vi är med Stockholmshems förvaltning av husen och lägenheterna vi bor i, det tog vi med oss till våra kundförvaltare, se gärna minnesanteckningar från det mötet i november 2020.

Vi hyr inte ut våra lokaler

Enligt beslut av Hyresgästföreningen region Stockholm, beslutet gäller fram till den 30/6-21 men kan komma att ändras beroende på hur smittläget ser ut. Det finns risk för smitta då många möts och avståndet på 1,5 meter inte kan garanteras. Det är också en risk för smitta för de av oss i styrelsen som skriver kontrakt, och lämnar ut nycklar..

Det är fortfarande möjligt att bada bastu, använda gymmet samt hobbylokalen

(efter att kontrakt skrivits) och depositionsavgift på 500 kronor samt en årsavgift (på 500 kronor per år för vardera bastu och gym) erlagts.

Föreläsningar från 2020 som skjutits upp är:

Prepp-föreläsning med föreläsare Herman Geijer

Är du redo för zombies och klimatkris?
Kanske fortsätter vi efter föreläsningen med detta viktiga ämne med en studiecirkel, om intresse finns.

Släktforskning med föreläsare Leif Persson Riksantikvarieämbetet

>

Senaste nytt


Vi i din lokala hyresgästförening Kristallskon önskar er alla en riktigt skön vår! Så snart restriktionerna släpps kan vi ha vårt årsmöte. Vi hoppas det blir av före juni månads utgång. Styrelsen har skrivit verksamhetsberättelse för år 2020 och revisorn har reviderat vår verksamhet och ekonomi och förordar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Nu har vi överklagat stadsbyggnadsnämndens beslut att bygga i kvarteret Rosenstenen 1 och Snabelskon 2 inkl. en p-plats på Kristallvägen. Här kan du läsa vårt överklagande ÖVERKLAGANDE ROSENSTENEN OCH SNABELSKON

Vi har beviljats nästan allt det vi sökte ur den s k Potten det är ett extra anslag som Stockholmshem ger till lokala hyresgäster under förutsättning att det kommer hyresgästerna till del.
Detta beviljades vi:
Att öppna upp en dörr mellan bastun och det yttre duschrummet på Stövelvägen 12.
Inköp av ett nytt bastuaggregat och installation av ett nytt proppskåp. Vi har haft problem med att propparna och därmed strömmen går.
Vi kan nu också utrusta lokalen på Stövelvägen med en frys,
Till gymmet på Sulvägen ska vi köpa in ett nytt löpband, en trappmaskin och en hyperextensionsbänk.
Till Hantverkslokalen kan vi köpa in ytterligare en symaskin, så flera kan sy samtidigt, samt kap-geringssåg, handöverfräs med tillhörande bord och en ångtvätt för utlåning.
På Kristallvägen 138 har vi beviljats installation av bredband och ett kodlås.
Vi kommer också att få ett bidrag på 30 000 kronor för att ordna en jubileumsfest/julmarknad 2021, så vår succé från 2019 kan återuppstå som ett återkommande evenemang.

Vi arbetade under hösten för trygghetsskapande åtgärder i Solberga. Vi kunde inte genomföra en publik vandring. De otrygghetsfaktorer som angavs i enkäten eller via mejl till oss framfördes i oktober till Stockholmshem, polisen, trafikkontoret och Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning.
Vill du läsa protokollet från detta digitala möte, gå in under rubrik Vår verksamhet.

Vi i din lokala hyresgästförening Kristallskon genomförde i höstas ett Bomöte via en webenkät pga. Coronapandemin. Vi i styrelsen är djupt tacksamma för alla svar och kloka synpunkter som kommit in. Vi tog med oss era svar till samråd med Stockholmshems kundförvaltare den 12 november och har lagt in våra egna minnesanteckningar från samrådsmötet med Stockholmshem om vad de tänker göra kring de problem ni uppgivit för oss vad gäller kalla dragiga lägenheter m.m. Gå in under rubrik VÅR VERKSAMHET underrubrik möten och därefter samråd och läs vad vi avhandlade och vad vi fick för svar.
Vi svarade (den 27/10) på stadsbyggnadskontorets förslag Detaljplan för Rosenstenen 1 och Snabelskon 2 samt en p-plats i kvarteret Ametisten. Här finner du i bifogade länkar Kristallskons svar.
Klicka på denna länk Granskningssynpunkter Rosenstenen och Snabelskon
Här finner du bilagan med en karta där vi visar allt som har byggts, det som håller på att byggas och det som planeras att byggas i framtiden. Klicka på länkenhref="http://media1.kristallskon.se/2020/10/Karta-Solberga-byggnationer44.jpg">Karta nybyggnationer

Vill du läsa övriga skrivelser vi gjort kring parkeringar och trafik? Gå in under flik Utomhusmiljö och välj trafik och miljö.

Arbetsgruppen Nybyggnation arbetar med synpunkter på stadens förslag totalt om 8 olika områden i Solberga som staden vill bygga på. Gå gärna in och läs de samrådsyttrande och överklaganden vi gjort vad gäller kvarteret Rosenstenen 1 och Snabelskon 2, Diamantsliparen, Tåjärnet samt VA ledning som ska sprängas under Solberga. Vi bevakar också de kommande nybyggnationsplanerna kring två områden i norra delen av Folkparksvägen samt den Trätoffeln ( 4 höghus vid busshållplats Solberga park. Vill du se vad vi anför kan du läsa detta under flik Nybyggnation.

Vill du se vad arbetsgruppen "Levande Kristalltorg" arbetar med, gå in på fliken utomhusmiljö/levande Kristalltorg och se hur vi arbetat med torget och läs vårt inlämnade av ett Medborgarförslag att vi vill ha en parkliknande miljö söder om torget så att området mellan nybyggnationen Karneolen och Rubinvägen byggs ihop med det äldre området. På så sätt skapar vi mer rekreationsytor och möjligheter för barn att leka. Det området är idag nedskräpat och förslyat..