Bomöte 2012-11-15

PowerPoint presentation som förevisades på Bomötet av LH Kristallskons Ordförande: Gunilla Roxby Cromvall
Författare till PowerPoint presentationen: Gunilla Roxby Cromvall