En testbädd mitt bland boende

Gröna Solberga

Är en forsknings- och demonstrationsanläggning där företag, akademi och olika organisationer tillsammans med de boende kan hitta lösningar på bostadssektorns hållbarhetsutmaningar.
I dag står boendet för nära 40 % av energianvändningen i Sverige och ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Ny hållbar teknik utvecklas ofta i mindre företag och behöver stöd för att etablera sig på marknaden. Här kommer bostadsområdet Solberga in i bilden.
Som testbädd ska Gröna Solberga visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på innovation, främst för dagvatten- och avfallshantering. Flera olika projekt genomförs där prototyper och småskaliga lösningar testas. Projektet visas i en utställningslokal som finns i området.

Kretsloppsbolaget odlar både fisk och grönt i staden

Torbjörn Frisö äger bolaget. I Solberga visar han hur gröna växter och fiskar kan samsas i vattentankar. Odlingsmetoden kallas hydroponisk odling vilket innebär växtodling i vatten, där vatten från fiskarna gödslar grönsaksodlingarna, det som behöver tillsättas är mat till fiskarna. Tanken med projektet är att boende genom några eldsjälar ska ta över verksamheten.

Bioteria använder bioteknik för avfallshantering.

De har uppfört ett miljöhus i Solberga, där man ska slänga sitt avfall. Miljöhuset är självförsörjande på el och utrustat med biologisk luktkontroll. Avfallen kommer behandlas med gynnsamma bakterier vilket medför att resultatet blir ett luktfritt och hygieniskt avfallsutrymme utan behov av kyla, ozon eller kemikalier.

Växtdamm blir buffert vid skyfall och ger vatten för odling.

Företaget Virbela Ateljé har en växtdamm dit vattnet från hustaken i Gröna Solbega leds. Växtdammen tillsammans med en regnvattentank blir en buffert vid kraftiga regn. Vattnet stannar i bädden och tanken istället för att överlasta dagvattensystemet

Refo involverar boende i designat återbruk

Refo kombinerar samhällsnytta med entreprenörskap genom designat återbruk och utbildning. De arbetar i ett kretslopp som resulterar i jobb lokalt, integration och minskat svinn. Företaget har bl.a. ordnat en lapp och lagakväll samt ska ordna en julklappsverkstad. Återvinning och återbruk är ett sätt att se till att jordens resurser räcker längre. Det du inte behöver kan gå vidare till någon annan som har behov av det eller så gör vi det till något nytt. Förhoppningen är att tillsammans med Solberga bor hitta många fler sätt att återvinna och återbruka det vi redan har.

Projekt do Good

Skapar morgondagens robusta matsystem. De vill bidra med minskat importbehov av frukt och grönt. Hur kan Solberga visa vägen? Odla i pallkragar m.m.

Fler företag testar idéer

Spades trädgårdsanläggningar, Bioteria och Boodla AB är några fler företag som testar olika idéer och lösningar i Solberga. Här finns bikupor på tak och Boodlas hönsgruppen som lär sig om att ha höns på gårdarna.

Solberga delar

eller Charing cities är ett IVL projekt som tittar på hyresgästernas behov av och möjligheten att dela saker. IVL undersöker en digital lösning så att hyresgästföreningen Kristallskons verktyg ska kunna delas av hyresgästerna i Solbrrga, enligt den enkät som utfördes under våren 2019 var det just verktyg som det fanns störst behov av att kunna dela.

Swinga - Låna saker av varandra i grannskapet.

Swinga är en app som gör det enkelt och tryggt för oss grannar att låna verktyg, fritidsprylar, barnsaker och mycket mer av varandra. Swinga har en arbetsgrupp som tagit fram appen och som nu testas i Solberga, samt i två andra bostadsområden i Karlstad och Göteborg.