Gröna Solberga

Utvecklades som en testbädd. Det var en forsknings- och demonstrationsanläggning där företag, akademi och olika organisationer tillsammans med de boende skulle hitta lösningar på bostadssektorns hållbarhetsutmaningar.
I dag står boendet för nära 40 % av energianvändningen i Sverige och ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Ny hållbar teknik utvecklas ofta i mindre företag och behöver stöd för att etablera sig på marknaden. Här kommer bostadsområdet Solberga in i bilden.
Som testbädd skulle Gröna Solberga visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus låg på innovation, främst för dagvatten- och avfallshantering. Flera olika projekt genomfördes där prototyper och småskaliga lösningar testas.
IVL (Statens miljöinstitut) drev projektet fram till december 2019 då EU medlen upphörde. Stockholmshem via Lena Hanses driver Gröna Solberga vidare samt tittar också på möjlig utveckling, t.ex. med cykel och bilpooler men upphandlingsregler måste följas och det tar sin tid innan detta kan finnas på plats.

Kretsloppsbolaget som odlade både fisk och grönt i staden

Har lagt ner sin verksamhet i Solberga, finns numera i Slakthusområdet.

Bioteria använder bioteknik för avfallshantering.

De har uppfört ett miljöhus i Solberga, som kommer att finnas kvar. Där man ska slänga sitt avfall. Miljöhuset är självförsörjande på el och utrustat med biologisk luktkontroll. Avfallen kommer behandlas med gynnsamma bakterier vilket medför att resultatet blir ett luktfritt och hygieniskt avfallsutrymme utan behov av kyla, ozon eller kemikalier.

Växtdamm blir buffert vid skyfall och ger vatten för odling finns kvar.

Företaget Virbela Ateljé har byggt en växtdamm dit vattnet från hustaken i Gröna Solbega leds. Växtdammen tillsammans med en regnvattentank blir en buffert vid kraftiga regn. Vattnet stannar i bädden och tanken istället för att överlasta dagvattensystemet

Refo

kommer att finnas kvar som medverkande på Gröna Solbergas vår och höstsalonger. Refo kombinerar samhällsnytta med entreprenörskap genom designat återbruk och utbildning. De arbetar i ett kretslopp som resulterar i jobb lokalt, integration och minskat svinn. Återvinning och återbruk är ett sätt att se till att jordens resurser räcker längre. Det du inte behöver kan gå vidare till någon annan som har behov av det eller så gör vi det till något nytt.

Biodling

Stockholmshem har via en f d anställd en bikupa på ett tak.

Höns på gården

Boodlas hönsgruppen som lär sig om att ha höns på gårdarna har lagts ner i brist på intresse.

Swinga - Låna saker av varandra i grannskapet.

Swinga är en app som gör det enkelt och tryggt för oss grannar att låna verktyg, fritidsprylar, barnsaker och mycket mer av varandra. Swinga har en arbetsgrupp som tagit fram appen och som nu testas i Solberga idag finns det 40 personer som anmält sitt intresse av detta, appen testas också i två andra bostadsområden i Karlstad och Göteborg.
LÄNK TILL STOCKHOLMSHEMS PROJEKT GRÖNA SOLBERGA

Odlarförening

har bildats som en fristående förening. De har valt en interimistisk styrelse och går nu vidare kring arbete med stadgar och organisationsnummer. Odlarföreningen behöver bildas för att kunna ta emot ekonomiskt bidrag från Stockholmshem. De får nu (september 2020) tillgång till att odla i den stora f d affärslokalen vid Kristalltorget och har under våren och sommaren med fortsättning nu under hösten 2020 kurser i odling. De har också haft öppet hus för att visa sina odlingar. Odlarföreningen består både av Stockholmshems hyresgäster samt av boende i BRF i Solberga. Kontaktperson är Auro Ricking.