Ombildningsförsök

GAMMAL INFO, gäller ej detta år

Nu kallar Restate eller är det Bilda bostad? återigen via en privatperson Anders till ett möte för att förmå ytterligare en fastighets hyresrättsinnehavare att ombilda, denna gång för Kristallvägen 158- 174 (Tigerögat 1). Denna gång skall mötet ske på Kristallvägen 30 den 5 mars klockan 18.00. Vi rekommenderar varmt varmt att alla som kan går dit och ställer kritiska frågor bl.a om den ekonomiska planen, gör de en linjär eller progressiv avskrivning på fastighetsunderhållet, se text nedan. Fråga dem gärna också om varför det står på intresseanmälningsblanketten att man godkänner att man blir medlem i bostadsrättsföreningen, oavsett om man vill fortsätta att hyra eller om man vill ombilda. Fråga gärna också om de tar med kostnader för undercentraler, tvättstuga, fasadrenovering, treglasfönster m.m. Fråga dem också om vilka ersättningar de tar om ombildningen lyckas (brukar vara minst 10 000 per lägenhet) samt vad de tar betalt om de förvaltar huset efter en ombildning ( de brukar erbjuda sig att göra det så ingen annan får besväret).

Ur SvD Näringsliv 2014-03-01

”Det är inte årsredovisningslagen det är fel på, utan giriga intressen som struntar i lagen” säger bokslutsexperten Kjell Sandin. ”Skälet till att framtunga avskrivningar bör belasta månadsavgifterna från start i en bostadsrättsförening är enligt Kjell Sandin att föreningen tids nog behöver ta upp nya lån för renoveringar. Till dess är det bara korrekta avskrivningar som skapar utrymme för tillräckliga amorteringar”.

Överallt i Sverige finns nu 2000 tals ”progressiva” bostadsrättsföreningar, där stora framtida kostnader varit osynliga för bostadsköparna vid försäljning. Dessvärre godkänns sådana här ekonomiska planer av statens intygsgivare där man lätt kan kalla Boverket för”odugligt” att tillvarata bostasrättshavarnas intressen i förhållande till mäklare och PR bolag.

Progressiv avskrivning är att inte ta med de stora omkostnader för reparationer och underhåll som ska finns i den ekonomiska planen utan skjuta upp dessa så att de inte syns alls i denna plan. Precis detta hände för de som nu ombildat på Kristallvägen 16-38.

Linjär avskrivning är att från år ett, varje år avsätta medel, för stora kommande kostnader, det behöver våra hus som är gamla och som behöver en hel del renovering bl.a. fasadrenovering vilket är oerhört kostsam och som behöver göras då våra husen läcker energi som såll.

Den ekonomiska intygsgivaren för den i somras (2013) ombildade BFR Kristallvägen 16-38 blev nyss av med sitt tillstånd från Boverket, efter en anmälan från solbergabon Inga Allard. Att tillståndet drogs in nyss beror på att kvarnarna malde långsamt efter denna anmälan som inlämnades för över ett år sedan. Anmälan gjordes eftersom intygsgivaren inte ens kunde klara av att räkna plus på de kostnader som fanns i besiktningsprotokollet från denna fastighet och köparna missade här kunskap om flera miljoner i kommande utgifter.

2014-02-05

Information och inbjudan till dig som bor på Rubinvägen 18 och 22

 Du har fått brev om att en bostadsrättsförening (BRF) bildats i den fastighet där du bor. Vi vill därför ge dig lite information. En BRF kan bildas av vem som helst, kravet är bara att de är tre personer. Dessa personer behöver inte vara skrivna på adressen där BRF bildats. Hur det är med dessa fem namngivna personer vet vi inte. De har inte någon skyldighet och kanske inte heller någon vilja, att ge information till de hyresgäster som bor i den berörda fastigheten.

Vi i lokala hyresgästföreningen Kristallskon känner väl till metoderna som Restate använder sig av. De har skickat ut ett ”masserbjudande” till otroligt många hyresrättsinnehavare som bor i Söderort och i Solberga. De är nu av en Solbergabo anmälda till Konsumentverket, för vilseledande marknadsföring.

Restate tjänar mycket stora pengar om de lyckas få boende att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt. De tar inga ekonomiska risker utan kan göra extremt stora vinster. Vi har sett på andra fastigheter i Solberga som de gjort försök att ombilda, att de tar arvoden på nära en miljon, om ombildningen lyckas.

Restates metod är bl.a. att säga att det bara är några få hyresgäster kvar som inte har undertecknat intresseanmälan och på så sätt försöker de få hyresgäster att underteckna denna, se t.ex. formuleringen i brevet du fått ”(om du inte redan gjort det)”. På så sätt ger de sken av att många gjort det. Men tro inte på Restate, det har om och om igen visat sig att det inte stämmer. De ringer också personligen upp hyresgästerna och säger ungefär samma sak som att ”nu är det bara dig och några till som det hänger på”. De har nu även börjat att ringa på dörrarna. Trots dessa intensiva försök och ”försäljningsmöten”, där de lovar ”guld och gröna skogar” fick de aldrig 40 % att underteckna intresseanmälan för Kristallvägen 73-89 i höstas. För boende på Sulvägen gick de till köpstämma men där blev det ett rungande Nej. Ytterligare två ombildningsförsök på Sulvägen och Safirgränd har fått Nej av hyresgästerna.

Vad händer nu?

Vi varnar alla för att ogenomtänkt skriva på intresseanmälan. Restate påstår att du inte tar ställning för ombildning när du skriver på intresseanmälan, men det är inte sant. På anmälan framgår dels att du blir medlem i BRF, dels att du i praktiken är positiv till en ombildning. Om 40 % skriver på stoppar Stockholmshem allt underhåll. Därefter börjar en lång ombildningsprocess som kan pågå i flera år. Många boenden mår mycket dåligt under denna process – det känns för många som att deras hem är till salu och de känner sig maktlösa och utlämnade för några personers giriga begär. Det pris på fastigheten som Stockholmshem räknar ut är inte förhandlingsbart. BRF ska svara på priset och lämna in en ekonomisk plan. Det är denna plan, som Restate gör åt BRF, som varit glädjekalkyler i Solberga och som många ekonomer varnat för.

Vårt råd är att Du skall kräva alla svar från personerna som sitter i styrelsen för BRF, det är de som är ansvariga nu och i framtiden. Godta aldrig svar från Restate, de har inget framtida ansvar och deras löften eller ekonomiska planer äger ingen giltighet i verkligheten, de har bara ett eget vinstintresse att bevaka.

Vi ger dig gärna stöd och vi kan se till så att du får saklig information. Kontakta oss gärna.

Om du skrivit på en intresseanmälan men ångrar dig, är det inget problem. Vi kan hjälpa dig att återta intresseanmälan. Kontakta oss på nedanstående adresser.

lhkristallskon@gmail.com, brevlåda LH Kristallskon, Stövelvägen 12, 1/2 tr ner vid gaveln, 126 40 Hägersten.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Januari 2014.

Ombildningsförsöket för Kristallvägen 73-89 är stoppat! Glädjebeskedet kom slutligen för de allra flesta som bor på denna adress. Trots intensiva försök med telefonsamtal och brev om att ”nu är vi nästan 40 % som skrivit på för intresseanmälan och bara några till saknas” så lyckades de inte fånga de boendes intresse. Flera som skrivit på intresseanmälan återtog också denna. Restate ordnade ett möte, där man försökte stoppa närvaro av en kritisk solbergabo (men misslyckades då mötesdeltagarna krävde hennes närvaro) och där visade de återigen glädjekalkyler över hur bra det skulle bli med en BRF istället för en allmännyttig värd som Stockholmshem. Men trots dessa intensiva försök har nu de som satt i styrelsen för BRF bestämt sig för att lägga ner försöket. Grattis säger vi från Kristallskon till alla ni som vill fortsätta att hyra av Stockholmshem, med den trygghet i boendet som detta innebär. Nu råder återigen demokrati och majoritetsbeslut för er och ert boende.

……………………………………………………………………………………………………………………………

november 2013.

Ett brev har gått ut till hyresgäster i Solberga med rubriken ”sista chansen att göra ett ombildningsförsök före valet”. Denna vilseledande reklam har nu Solbergabon Peter Stenfors anmält till Konsumentverket.  Många av oss som bor i Solberga har tröttnat på falsk reklam om hur lönsamt det är att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Det är företaget Restate som tjänat massvis och som nu vill tjäna ändå mer, upp emot en miljon kronor per fastighet, som vill ha ändå mer guldpengar. Samtidigt rekommenderar de i sitt erbjudande, sina fortsatta tjänster att ”ta hand om allt” som fastighetsförvaltare även efter en ombildning. Läs hela artikeln i länken här bredvid vad  hyresgästföreningen Hem och hyra skriver.

http://www.hemhyra.se/stockholm/tveksamt-ombildningsbrev-skapar-oro-bland-hyresgaster