Samarbetspartners

Lokal hyresgästförening (LH) Kristallskon är en del av Brännkyrka-Hägerstens Hyresgästförening (HGF). De har en styrelse som väljs på årsmöte i mars varje år, detta årsmöte är öppet för alla medlemmar i HGF. Vår styrelseledamot Roland Olsson är vice ordförande i denna styrelse.

Vi hör till region Stockholms HGF  som har tjänstemän som sitter och arbetar från kontoret på Globen. Där finns ombudsmän och jurister som kan vara behjälpliga med problem kring lägenheter och kontrakt. Region Stockholm har också en regionstyrelse som väljs av HGF fullmäktige. Pernilla Nord (Solbergabo) är vald till ledamot i detta fullmäktige. Fullmäktige sammanträder två gånger per år, vår och höst. Region Stockholm har också en förhandlingsdelegation som är behjälpliga med förhandlingar om våra hyror men även den s k pottansökan. Inga Allard (Solbergabo) är ordförande för Stockholmshems förhandlingsdelegation.

HGF har en riksorganisation med förbundsstämma som högsta beslutande organ. Barbro Engman har varit ordförande i många år men har nu bestämt sig för att avgå.

LH Kristallskon är medlem i Älvsjö Miljöråd. Miljörådet är en sammanslutning av föreningar inom Älvsjö stadsdelsnämnds område.  Miljörådet har många villaägareföreningar, hembygdsföreningen i Brännkyrka som medlemmar. Tillsammans driver vi på kring miljöfrågor såsom naturreservat av Älvsjöskogen och Solbergaskogen.

Gå gärna in på deras hemsida och läs vad som händer där, den heter www.alvsjomiljorad.se eller bli vän med dem på facebook Älvsjö Miljöråd.