Bastun Stövelvägen 12.
Genom förhandlingsresultat mellan hyresgästföreningen och Stockholmshem tillhandahåller vår hyresvärd fem lokaler, i en av dessa har vi en bastu. Lokalerna är till för alla oss som bor i Solberga och hyr en lägenhet av Stockholmshem, oavsett medlemskap i Hyresgästföreningen.
Bastun har plats för 10 badande och när du skrivit kontrakt med oss , betalat deposition och årsavgift samt fått nycklar med kod så bokar du själv in dig på lediga tider, på den listan som finns placerad på dörren till bastun.

Till bastun hör två duschar, toalett och två omklädningsrum. För att få tillgång till bastun gäller följande:
1. Får endast kontrakteras av de som hyr en lägenhet av Stockholmshem som bor i Solberga.
2. Föreningen är kontantfri.
3. Du måste ha en giltig hemförsäkring .
4. Avgiften är 500 kronor per år, både den och en depositionsavgift på 500 kronor ska inkomma till föreningens bankgiro, innan vi skriver kontrakt med dig.
Depositionen får du tillbaka om du skött om lokalen enligt kontraktet vi skriver med dig, gör du inte det eller har störande verksamhet i våra lokaler får du inte tillbaka depositionen. Se bilagan på vår lista på vilka avdrag vi kan göra på depositionen.
5. Avgiften ska betalas den 1/1 varje år. Betalas den först i februari utgår en förseningsavgift på 100 kronor. Betalas avgiften ännu senare förverkas rätten att bada bastu och du avstängs från lokaluthyrning i tre år.
6. I bastuavtalet ingår att du städar samt att du efter bastubadet tar med dig dina privata ägodelar, sopor m.m.
7. Ingen störande verksamhet får förekomma i lokalerna som hög musik etc. Tänk också på att dina gäster inte stör i eller utanför lokalen. Det bor hyresgäster i lägenheterna ovanför och runt omkring, hyreslagens bestämmelser gäller.
8. Du har inte rätt att lämna ifrån dig nyckel eller kod till andra personer förutom de som ingår i ditt hushåll. Barn som är yngre än 18 år får inte själva vara i bastun utan din eller annan målsmans närvaro.
9. Ingen kommersiell verksamhet får bedrivas i bastun.
10. Vi kan inte ordna visning av bastun.

Klicka på länken så kan du se det avtal vi vill skriva med dig om du vill börja använda bastun.

AVTAL BASTUN