Bastun Stövelvägen 12.
Genom förhandlingsresultat mellan hyresgästföreningen och Stockholmshem tillhandahåller vår hyresvärd fem lokaler, i en av dessa har vi en bastu. Lokalerna är till för alla oss som bor i Solberga och hyr en lägenhet av Stockholmshem, oavsett medlemskap i Hyresgästföreningen.

Bastun har plats för upp emot 10 badande samtidigt. För att få bada bastu ska du skriva ett kontrakt med oss , betala deposition på 500 kronor och årsavgiften på 500 kronor. När du gjort det får du nycklar och en kodbricka. Därefter bokar du själv in dig på lediga tider. Bokning sker på den lista som finns placerad på dörren till bastun.

 


Vi har ett nytt bastu aggregat.Till bastun hör två duschar, toalett och två omklädningsrum.

För att få tillgång till bastun gäller följande:
1. Får endast kontrakteras av de som hyr en lägenhet av Stockholmshem som bor i Solberga.
2. Föreningen är kontantfri.
3. Du måste ha en giltig hemförsäkring .
4. Avgiften är 500 kronor per år, både den och en depositionsavgift på 500 kronor ska inkomma till föreningens bankgiro, innan vi skriver kontrakt med dig.
Depositionen får du tillbaka om du skött om lokalen enligt kontraktet vi skriver med dig, gör du inte det eller har störande verksamhet i våra lokaler får du inte tillbaka depositionen. Se bilagan på vår lista på vilka avdrag vi kan göra på depositionen.
5. Årsavgiften ska senast betalas i januari varje år. Betalas den först i februari utgår en förseningsavgift på 100 kronor. Betalas avgiften ännu senare förverkas rätten att bada bastu och du avstängs från lokaluthyrning i tre år.
6. I bastuavtalet ingår att du städar efter dig, även toaletten om denna använts. Samtliga bastubadare ska ta med sig sina privata ägodelar, sopor m.m.
7. Ingen störande verksamhet får förekomma i lokalerna som hög musik etc. Tystnad ska iakttas efter klockan 22.00. Tänk också på att dina gäster inte stör i eller utanför lokalen. Det bor hyresgäster i lägenheterna ovanför och runt omkring, hyreslagens bestämmelser gäller.
8. Du har inte rätt att lämna ifrån dig nyckel eller kod till andra personer förutom de som ingår i ditt hushåll. Barn som är yngre än 18 år får inte själva vara i bastun utan din eller annan målsmans närvaro.
9. Ingen kommersiell verksamhet får bedrivas i bastun.
10. Vi kan inte ordna visning av bastun.

Klicka på länken så kan du se det avtal vi vill skriva med dig om du vill börja använda bastun.

AVTAL BASTU