Här kommer vi att lägga in mer material om Karneolen.
Den 25/11 hade vi ett specialmöte för bygget av StockholmsHusen i kvarteret Karneolen. Vi träffade då projektledaren samt Stockholmshems kundförvaltare för information men också stort tillfälle för de som är direkt berörda av dessa bygget att få svar på sina frågor.

Vi fick veta hur transporterna ska gå till och från bygget, och vad som kommer att hända under byggtiden Byggtiden är beräknad till 25 månader, och minst så länge får vi det stökigt inte minst kring trafik och parkeringssituationen.

Vi har agerat kring nybyggnationen Karneolen genom att framföra synpunkter till Stockholmshem (som byggherre) och Älvsjö stadsdelsförvaltning, Kajsa Pärke samt Trafikkontoret:

Det är och förblir tunga transporter under lång tid, byggkranar, sprängningar och bortforsling, byggmaterial m.m. under en byggtid av 3 år. För att detta ska vara görligt har vi arbetat för och äntligen fått igenom en enkelriktning av Kristallvägen i denna riktning..
Folkparksvägen kommer också att blockeras när dessa av- och pålossningar sker, samtidigt lovades vi att parkeringsplatserna längs Kristallvägen vid bygget endast temporärt skulle tas bort, för någon vecka då och då. Detta löfte bröts omgående och vi har återigen blivit av med en mängd P-platser.
Vi har bevakning av planerna på att anlägga även en parkeringsplatsen bakom huset Kristallvägen 87 och 89, dessa planer finns i byggplanen för Rosenstenen 1. Stockholmshem vill inte bygga p-platser inom kvarteret Rosenstenen utan tänker istället totalt förstöra boendemiljön för de som redan bor där genom att de omgärdas av P-plats och väg runt hela sitt hus! Så fort Stadsbyggnadsnämnden tar ett beslut i denna riktning kommer vi att överklaga detta men vi hoppas såklart att de istället skrinlägger dessa planer.