Den 25/11-21 hade vi ett specialmöte för bygget av StockholmsHusen i kvarteret Karneolen. Vi träffade då projektledaren samt Stockholmshems kundförvaltare för information men också ett tillfälle för de som var direkt berörda av detta bygget att få svar på sina frågor.

Vi fick veta hur transporterna ska gå till och från bygget, och vad som kommer att hända under byggtiden Byggtiden är beräknad till 25 månader, och minst så länge får vi det stökigt inte minst kring trafik och parkeringssituationen.

Vi agerade kring nybyggnationen Karneolen genom att framföra synpunkter till Stockholmshem (som byggherre) och Älvsjö stadsdelsförvaltning, Kajsa Pärke samt Trafikkontoret: Detta resulterade temporärt med en enkelriktning av Kristallvägen.