Styrelsen

För att kunna väljas till styrelsen måste man vara medlem i Hyresgästförening. Årsmöte sker varje år i februari, förutom att styrelse väljs nominerar vi vilka som kan väljas till förhandlingsdelegation för Stockholmshem, och andra förtroendeuppdrag inom Hyresgästföreningen.
Vill du nå styrelsen är det bäst att mejla till info@kristallskon.se du kan också skicka post till vår lokal på Stövelvägen 12, 1/2 tr ner vid gaveln postnummer 126 40 Hägersten men då kan svaret dröja längre.

Styrelsen
• Gunilla Roxby Cromvall; ordförande, 
• Sonja Sigge; sekreterare
• Jan Lönn; kassör
• Melisa Ahlström; bastuansvarig
• Marja Heinonen
•Anna Sätran, affischansvarig

•Ingalill Grahn Lönn;soppa för seniorer

 

Ersättare

• Knaz Ahlström
• Sofie Westman (uppehåll våren 24)
• Ann Rendert: Ansvarig för gymmet.
• Carin Saremyr; Lokaluthyrare
• Shadi Shahsavani

Stockholmshems och Hyresgästförenings Förhandlingsdelegation
• Gunilla Roxby Cromvall, vice ordförande

Vi har också arbetsgrupper för:

• Soppa för seniorer:  kontaktperson; Ingalill Grahn Lönn, Ann Rendert

Lappa, laga, sy med hantverk :  kontaktperson; Sonja Sigge.

Vill du vara med i någon av dessa arbetsgrupper, eller vill du starta upp en annan verksamhet? Kontakta oss i styrelsen