Styrelsen

För att kunna väljas till styrelsen måste man vara medlem i Hyresgästförening. Årsmöte sker varje år i februari, förutom att styrelse väljs nominerar vi vilka som kan väljas till förhandlingsdelegation för Stockholmshem, och andra förtroendeuppdrag inom Hyresgästföreningen.
Vill du nå styrelsen är det bäst att mejla till info@kristallskon.se du kan också skicka post till vår lokal på Stövelvägen 12, 1/2 tr ner vid gaveln postnummer 126 40 Hägersten men då kan svaret dröja längre.

Styrelsen
• Gunilla Roxby Cromvall; ordförande, hemside- och e-postansvarig
• Ingalill Grahn Lön; vice ordförande
• Sonja Sigge; sekreterare och lappa, laga sy, ansvarig lokalerna Pliggvägen och Safirgränd
• Jan Lönn; kassör
• Marie Järvås; Miljö och klimatansvarig, kontaktperson Älvsjö,  Miljöråd
• Jeanette Jonsson, uthyrning 
•Anna Sätran, uthyrning


Ersättare
• Göran Schüsseleder; Kommunikation
• Ann Rendert , ansvarig gymmet
• Melisa Ahlström ansvarig bastun

Stockholmshems och Hyresgästförenings Förhandlingsdelegation
• Gunilla Roxby Cromvall, ledamot

Knaz Ahlström ersättare

Vi har också arbetsgrupper för:

• Soppa för seniorer:  kontaktperson; Ingalill Grahn Lönn,

Lappa, laga, sy med hantverk :  kontaktperson; Sonja Sigge.

Vill du vara med i någon av dessa arbetsgrupper, eller vill du starta upp en annan verksamhet? Kontakta oss i styrelsen