Styrelsen

För att kunna väljas till styrelsen måste man vara medlem i Hyresgästförening. Årsmöte sker varje år i februari, förutom att styrelse väljs nominerar vi vilka som kan väljas till förhandlingsdelegation för Stockholmshem, och andra förtroendeuppdrag inom Hyresgästföreningen.
Vill du nå styrelsen är det bäst att mejla till info@kristallskon.se du kan också skicka post till vår lokal på Stövelvägen 12, 1/2 tr ner vid gaveln postnummer 126 40 Hägersten men då kan svaret dröja längre.

Styrelsen
• Gunilla Roxby Cromvall; ordförande, hemside- och e-postansvarig
• Ingalill Grahn Lön; vice ordförande
• Sonja Sigge; sekreterare och lappa, laga sy
• Jan Lönn; kassör
• Marie Järvås; Miljö och klimatansvarig
• Jeanette Jonsson
• Pernilla Falk, kommunikation och bildning

• Ann Rendert


Ersättare
• Göran Schüsseleder; Kommunikation
• Anna Sätran
• Tommy Palomäki

Stockholmshems och Hyresgästförenings Förhandlingsdelegation
• Gunilla Roxby Cromvall, ledamot

Vi har också arbetsgrupper för:

• Soppa för seniorer: styrelsens kontaktpersoner; Ingalill Grahn Lönn, Jeanette Jonsson och Gunilla Roxby Cromvall
• Lappa, laga, sy med hantverk : styrelsens kontaktpersoner; Sonja Sigge.

Vill du vara med i någon av dessa arbetsgrupper, eller vill du starta upp en annan verksamhet? Kontakta oss i styrelsen