Här kan du läsa de portlappar och affischer som vi sätter upp om kommande aktiviteter, dessvärre rivs de ibland ner, innan alla i porten eller på anslagstavlan hunnit läsa vad som är på gång. Vi får också bara sätta upp en portlapp med storlek A 5 vilket gör utrymmet mycket begränsat för att delge all information


Klicka på bifogad fil så kan du se affischen (och skriva ut den om du vill och sätta upp i din port).