Här beskriver vi under respektive flik (du når dem genom att trycka på plustecknet då öppnas s k under flikar).
Det är Stockholmshems planerade byggnation på deras mark där skorstenen och panncentralen finns. På denna byggnation har vi endast synpunkter på att vi vill ha ett kulturhus i Solberga, så vi får platser där vi kan träffas, umgås samt göra intressanta saker på vår fritid. Vi tycker vi borde få denna kompensation som Solberga BK konstaterat redan lovades 1947. <href="http://media1.kristallskon.se/2021/12/panncentralen.docx">GÖR KULTURHUS AV PANNCENTRALEN
Karneolen är färdigbyggt ned de s k Stockholmshusen, För de nyinflyttade finns en trevlig gårdsmiljö men miljön för de som bor på Kristallvägen 87 och 89 behöver rustas upp. 
Månstenen har ännu inte börjat byggas 
Rosenstenen 1 och Snabelskon 7 med tillhörande p-platser på Kristallvägen får inte byggas enligt en dom i mark och miljööverdomstolen.Dom bygglov upphör för Rosenstenen och Snabelskon.

Här finns också läsning om Folkparksvägen som också är färdigbyggt. 

Fler byggprojekt är på gång och så fort vi har fått in material om dessa lägger vi in dem här.Den 23/9-2019 hade vi ett välbesökt möte där vi diskuterade de upp emot 833 bostäder som planeras byggas i Solberga, som med detta förvandlas till en stenstad framförallt längs Folkparksvägen. Samtliga närvarande var mot detta. Flera olika skrivelser med synpunkter samråd har lämnats in för byggplanerna i kvarteret Rosenstenen 1 och Sabelskon 2 inkl. en parkeringsplats bakom huset Kristallvägen 87 och 89.
Vill du se skrivelsen mötet beslöt att lämna in?
klicka på dokumentet
Arbetsgruppen Nybyggnation har skickat in två överklaganden, via s k kommunalbesvär. Det är:
1. Kvarteret Diamantsliparen där Skanska vill spränga bort berget ovanför Thaikiosken och bygga ett kontorshus.
2. Sprängningen av en VA tunnel som kallas Mässtunneln och som ska sprängas under Solberga och Solbergaskogen.
Vi avvaktar nu förvaltningsdomstolens beslut i dessa två nybyggnationer.
Vi har skickat in samrådssynpunkter på följande förslag nybyggnation:
1. Kvarteret Rosenstenen 1 och Snabelskon 2.
2. Kvarteret Tåjärnet
Vi avvaktar samråd som enligt plan skulle ha varit första kvartalet i år för kvarteret Trätoffeln.
Vi bevakar och har fortsatt agerande kring nybyggnationen i kvarteret Månstenen. Där Peab köpt marken men inte inom bygglovstiden varken påbörjat eller planerar påbörja byggandet av husen.

SYNPUNKTER ROSENSTENEN OCH SNABELSKON

Vi har också lämnat in synpunkter på byggandet av Stockholmshus i kvarteret Tåjärnet (Pliggvägen, Toffelbacken mot begravningsplatsen)
SYNPUNKTER TÅJÄRNET
ÄLVSJÖ MILJÖRÅDS SYNPUNKTER TÅJÄRNET

Exploateringsnämnden tog i mars beslut om att ge Skanska tillstånd att gå vidare med sina byggplaner om att bygga ett stort kontorskomplex genom att spränga bort berget bakom Thaikiosken. Detta har vi överklagat genom ett s k kommunalbesvär då vi några sakägare inte anser att nämndens ledamöter fick rätt underlag inför sitt beslut. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten för avgörande. Vill du se vad vi anför klicka på nedanstående länk.DIAMANTSLIPAREN

Stadsbyggnadsnämnden tog i mars beslut att de utifrån fyra olika alternativ valde att spränga en 4 km lång tunnel för en VA ledning som kallas Mässtunneln under Solberga och Solbergaskogen. Vi anser att nämndens ledamöter inte fått rätt information inför detta val, då flest antal boende berörs av denna gigantiska sprängning, samtidigt som andra byggplaner börjar göra alltför horribel boendemiljö för oss. vill du se vad vi anför, klicka på denna länk.
MÄSSTUNNELN