Första gången Solbergaskogens dag arrangerades var 2008. Anledningen då var att det fanns byggplaner i skogen i kvarteret Månstenen. Vi ordnade en välbesökt guidning i skogen och guiderna kom från Stockholms naturskyddsförening. 
De senaste åren har guidningen skett av Helge Torstensen från Älvsjö Miljöråd, Helge är också aktiv i Stockholms naturskyddsförening.

Här nedan kan du se lite bilder från 2008 och 2014 års Solbergaskogens dag

Inför valet 2014 hade vi en debatt med de politiska partierna, både vad de tänkte göra kring bostadsbyggande men också deras tankar om skydd v viktiga grönområden

Som en del av vårt arbete för att rädda Solbergaskogen från bebyggelse med tre hus för bostadsrätter sålde vi 2012 adoptioner av träden.

Den lilla tofsmesen blev en symbol för skogen, här fotograferad av Solbergabon och fotografen Graham Brodie