Våra hyresgästaktiviteter är:
Soppa för seniorer
Lappa, laga sy med hantverkshjälp
Solbergaskogens dag
Julmarknad
Julbuffé
Guidad vandring i Solbergaskogen
Vill du se bilder och få mer information gå in under de underflikar som finns här!

2020 års planerade föreläsningar under våren
Hundpsykologi 20 februari föreläsare Anders Hallberg
Solbergas Historia föreläsare Anders Djerf i mars, uppskjutet till hösten
Prepp, föreläsare Herman Geijer i april, uppskjutet till hösten
Släktforskning i maj av Leif Persson, uppskjutet till hösten