Exploateringsnämnden i Stockholm stad beslöt den 20 februari 2020 att anvisa mark för kommersiell verksamhet inom fastigheten Västberga 1:1 intill kvarteret Diamantsliparen till Skanska Sverige AB efter att detta företag vunnit en markanvisningstävlan. Detta område är berget bakom den nuvarande Thaikiosken vid Folkparksvägen och Safirgränd.
Vi är några sakägare som överklagat detta beslut till Förvaltningsdomstolen enligt ett s k kommunalbesvär då vi anser att underlaget inför detta beslut har stora briser och sakskäl. Vi avvaktar nu Förvaltningsdomstolens beslut.
Våra sakskäl är att man återigen tar bort grönområden från Solberga istället för att välja att lägga detta stora kontorskomplex vid Västberga industriområde. I beslutet tas inget barnperspektiv, all nybyggnation som varit, som pågår och som planeras framöver. Det saknas också analys hur de upp emot 300 personer som beräknas arbeta där ska resa till och från arbetet. I detta ärende är det också slarvigt uttryckt att detta skulle skapa större trygghet på Folkparksvägen. Det förstår vi inte alls, det är en trygg väg och varför skulle tryggheten öka på dagtid vardagar av en massa personal som sitter på sitt kontor. Vill du läsa vad vi anför? Klicka på detta dokument.ÖVERKLAGANDE DIAMANTSLIPAREN