Varje år har vi genomfört tillsynsvandringar tillsammans med Stockholmshems kundförvaltare, Stockholmshems entreprenör skötsel utomhusmiljö samt ansvarig tjänsteman från Hägersten/Älvsjö stadsdelsförvaltning. Nu i år 2023 har vi beslutat att inte genomföra denna vandring, då vi konstaterat att det vi påpekat i flera år inte inte blir åtgärdat. Vi gör nu istället skrivelser och uppvaktningar av  Stockholmshem med att det måste åtgärdas nu! 

Här ser du våra minnesanteckningar vad Stockholmshem samt Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning bör göra.

Tillsynsvandring 2022

TILLSYNSVANDRING JUNI 2021

REVIDERAD MINNESANTECKNING TILLSYNSVANDRING 3 JUNI2020