Årets tillsynsvandring 2021 skedde i juni. Här ser du våra minnesanteckningar samt vad Stockholmshem samt Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning ämnar göra kring våra påpekanden. TILLSYNSVANDRING JUNI 2021

Tillsynsvandring skedde den 3 juni 2020 på ett nytt sätt beroende på Coronapandemin. Hyresgäster hade anmälde till oss innan vad som behövde förbättras kring planteringar och grönområden. Stort tack för alla bidrag med synpunkter. Två personer från styrelsen gick igenom vårt bostadsområde tillsammans med kundförvaltarna från Stockholmshem och parkintendent från Älvsjö Stadsdelsförvaltning samt Spades Trädgårdsanläggningar för att avsyna de områden vi fått tips om som behövde åtgärdas. Det är mycket viktigt att var och en felanmäler till Stockholmshem eller använder Stockholm stads app "Tyck Till" om sådant som behöver åtgärdas och inte avvaktar sådant till nästa års tillsynsvandring. Som du ser i minnesanteckningarna här nedan tar inte Stockholmshem emot generella synpunkter utan de vill ha exakt adress. Nu avvaktar vi att det som anmälts ska åtgärdas!
REVIDERAD MINNESANTECKNING TILLSYNSVANDRING 3 JUNI2020