Arbetsgruppen lyckligare hundar träffade den 9/9 2019 Eva Wretling Älvsjö stadsdelsförvaltning. Hon hade goda förhoppningar om att följande åtgärder skulle kunna beviljas i hundrastgården:
Två slussar en vid varje utgång för att säkerställa hundarnas passage.
En barack eller hus av något passande slag för hundförarna att stå under vid t.ex. regn, bänkbord med tak.
Ny belysning med sensor.
Olika aktiviteter för hundarna t.ex. agility, balansgång, tunnelträning och hoppträning. De överenskom också om att det t v bordlägga:
Nya skyltar och soptunnor.
Men efter detta hände ingenting, ett otal telefonsamtal till Ewa Wretling som inte svarade. Därför bestämde arbetsgruppen att de skulle lämna in ett Medborgarförslag till Älvsjö Stadsdelsnämnd, vilket gjordes i februari 2020. Efter det hände ingenting vilket resulterade i en ny skrivelse som överlämnades personligen med begäran om registrering av skrivelsen. Denna lämnades till Älvsjö stadsdelsnämnd och i juni kom beskedet, Älvsjö stadsdelsnämnd tillstyrkte förslaget men saknade medel till upprustningen. De skickade därför begäran om extra tilldelning av s k trygghetsmedel till kommunstyrelsen i Stockholm stad.


Vår arbetsgrupp "Lyckliga hundar" har nu 15 september 2020 fått svar angående insänt Medborgarförslag det beviljades med en summa av 300 000 kronor. Arbetet ska inledas nu i höst! Här är vårt Medborgarförslag:
1. Att marken "hyvlas" för att jämnas ut och att ett nytt grus som är mjukare än det befintliga ersätter detta.
2. Utbyggnad av hundrastgården med en sluss, så att hundarna inte springer ut i skogen, då en ny hund kommer in. Utanför hundrastgården finns en grässlänt som också skulle kunna inhägnas, på så sätt kan man separera löpande tikar och hundar som inte vill ha visst sällskap från varandra, samtidigt som alla hundar kan få leka av sig.
3. Ett vindskydd med bänkar liknande det som finns vid klubbhuset i Älvsjöskogen.
4. Belysning med sensor, belysning finns idag men platsen skulle kunna bli mer trygg och klimatsmart genom en sensor.
5. Fasta lekutrustningar för hundar typ agility.
6. Ett bord till befintlig bänk, så att hundägare kan ta en fikastund när hundarna leker.