November 2023 genomförde vi en trygghetsvandring i bostadsområdet. Klicka på länken så kan du läsa vad vi noterade samt skickade iväg till berörd förvaltning. TRYGGHETSVANDRING 2023


2021 års Trygghetsvandring kunde återigen ske med de boende som önskade medverka. Dessvärre kunde inte vare sig trafikkontoret i Stockholms stad eller Hägersten Älvsjö Stadsdelsförvaltning medverka. Men de har fått minnesanteckningarna och vi har gjort felanmälan för stadens mark genom appen Tyck till. Du tänker väl på att använda den senare, det är ett mycket lätt sätt att informera om lampor som inte lyser, om el-cyklar som ligger slängda, städning som behövs m.m.
Här kan du läsa minnesanteckningarna från denna vandring. TRYGGHETSVANDRING NOVEMBER 2021

2020 Års Trygghetsvandring skedde digitalt med Stockholmshem, Älvsjö Hägersten SDN lämnade återbud pga. sjukdom och telefonsamtal skedde med Kommunpolisen. Vi du läsa protokollet, gå in på denna länk. TRYGGHETSTILLSYN NOVEMBER 2020

Trygghetsvandringen genomfördes med polisen, Stockholmshem, Spades Trädgårdsanläggningar, belysningsingenjör Trafikkontoret Stockholm stad och Älvsjö Stadsdelsförvaltning som tillsammans med oss i styrelsen och de boende gick vi igenom vårt bostadsområde och tittade på just trygghetsaspekter. Här är protokollet, KLICKA PÅ LÄNKEN. TRYGGHETSVANDRING 2019