Januari 2022. Nu är denna byggnation kallat Norra Folkparksvägen uppe för samråd. Du kan se utställning på Älvsjö Stadsdelskontor samt även på tekniska nämndhuset. Vill du läsa på alla handlingar hittar du dom under web adressen Stockholms växer. Där väljer du vår stadsdel Hägersten Älvsjö och bläddrar sedan vidare till Solberga, även här får du bläddra vidare tills du hittar denna gigantiska nybyggnation. Svar på samrådet ska ha inkommit senast den 17 januari 2022. Vi i hyresgästföreningen ordnade ett möte tillsammans med Älvsjö Miljöråd den 13/1 för att diskutera nybyggnationen Om du öppnar länken här kan du se den presentation som gjordes på mötet.
PRESENTATION NORRA FOLKPARKSVÄGEN

Vi var många som svarade på Exploateringsnämndens beslut för över ett år sedan att gå vidare med att bygga husen vid Norra Folkparksvägen. Dels är det ett boende för bostadslösa på kvarteret Skarabén eller som vi i folkmun säger cirkusplatsen. Dels är det en stor hotell och kontorsbyggnad för 2-300 arbetsplatser på berget där den högsta byggnaden beräknas bli 22 våningar högt. Längs Folkparksvägen ska det anläggas 4 punkthus och 2 punkthus ska anläggas på Safirgränd. Till detta tillkommer ett stort bostadshotell för personer som är bostadslösa, 111 lägenheter som Stockholmshem ska bygga. Hotellet med två skyskrapor samt kontroshusen ska ligga mellan McDonald och längs Kontrollvägen fram till på Folkparksvägen. Thaikiosken ska inte vara kvar. Här är svaret från oss din lokala hyresgästförening Kristallskon samt även svar från arbetsgruppen ett levande Kristalltorg, klicka på länken så ser du vad vi anför för skäl att INTE bygga detta.
.SYNPUNKTER BYGG INTE PÅ NORRA FOLKPARKSVÄGEN- DET RÄCKER NU!