Ett privat byggbolag vill bygga fyra punkthus i bergs och skogsområdet bakom busshållplatsen Solberga park (mot Telefonplan).
Bostäderna kommer att ligga insprängda i berget och det ska bli bostadsrätter.
Ärendet skulle varit uppe för samråd kvartal 1 2020 men har ännu inte skett. Vi bevakar detta ärende och kommer att delge Stadsbyggnadskontoret våra synpunkter. Vi gör detta eftersom ytterligare ett grönområde tas bort från oss och vi tror inte ett dugg på att Folkparksvägen ska utvecklas till en stadsgata. Folkparksvägen är av Stadsmuseum kulturminnesmärkt och ska bevaras anser många av oss. Vi värnar om våra grönområden som viktiga stråk för Solbergaskogens fågel, insekt och djurliv.