>

På våren, då löven slagit ut har vi en tillsynsvandring. Då inbjuds alla boende att medverka tillsammans med oss i styrelsen, Stockholmshems kundförvaltare och Orca (Stockholmshems entreprenör) som sköter om gräsytor och planteringar, och Älvsjö stadsdelsförvaltning som sköter om de andra grönytorna. Vi går tillsammans igenom vårt bostadsområde, vartannat år börjar vi på Kristalltorget och vartannat år på Klacktorget. I våras uteblev tillsynsvandringen eftersom vi sedan april var en helt ny styrelse och vi hann helt enkelt inte med. Har du redan nu förslag på vad som speciellt skulle behöva åtgärdas mejla oss gärna.

Här kan du läsa minnesanteckningar från tillsynsvandringen vi hade i maj 2022 TILLSYNSVANDRING MAJ 2022

Här ser du minnesanteckningar från vår tillsynsvandring i juni 2021 TILLSYNSVANDRING JUNI 2021

På hösten då mörkret fallit har vi en trygghetsvandring, då inbjuds samma personer som vid tillsynsvandringen men också Stockholms stads trafikkontor och polisen. Vi tittar igenom bostadsområdet utifrån en trygghetsaspekt, ger gatlamporna rätt belysning, finns det buskage som skymmer m.m.?