Den 20 december 2022 kom Domen. Sakägarna har fått rätt, husen får inte byggas, detaljplanen har fallit Domskäl är att det i området häckar den rödlistade mindre hackspetten som omfattas av EU:s artskyddsförordning.

Mark och Miljööverdomstolens Dom

I mars 2022 har fem sakägare fått besked att bygglovet kommer att prövas av mark och miljööverdomstolen. Det kommer således att dröja fram emot hösten innan domen faller. Vi skickade 2020 in följande synpunkter på förslaget detaljplan för Rosenstenen 1 och Snabelskon 2. Klicka på länken om du vill läsa vad vi anfört.
Karta över alla nybyggnationer
SYNPUNKTER DETALJPLAN

Samrådstiden avslutades den 27/10-20 om Rosenstenen 1 ( kvarteret mitt emot bygget som pågår i kvarteret Karneolen och mitt emot E 4 baren) samt Snabelskon 2 (grönområdet söder om gångbron till Apelsinlunden) och en p-plats på Kristallvägen 87 och 89 bakom det huset, skedde under 2019.
Vi var många som lämnade in våra synpunkter tidigare.
Då denna granskning och eventuellt ändringar sker i byggplanerna kommer beslut att tas i Stadsbyggnadsnämnden. Vi bevakar när detta sker och därefter har vi 3 veckor på oss att överklaga beslutet, om vi inte är nöjda med detta.
SAMRÅDSSYNPUNKTER
Klicka här för att se den presentation vi hade på ett möte inför inlämnande av synpunkter.
PRESENTATION NYBYGGNATIONER