Arbetsgruppen Ett levande Kristalltorg bestod av Camilla Lilja, Lisbeth Hyvönen, Pernilla Falk, Ylva Åleby och Gunilla Roxby Cromvall. Vårt arbete pågick från 2019 fram till hösten 2021. Det har nu år 2023 lyfts idén om att denna grupp ska återuppstå då vi återigen konstaterar att skötseln av torget och dess närliggande grönområden är under all kritik.  Men idag finns det inte längre , tack vare vårt idoga arbete, några tomma affärslokaler och vi har fått ytterligare en restaurang etablerad. Men vi är många som saknar ett kafé.

Vårt arbete påbörjades med ett möte  med ordförande och vice ordförande i Älvsjö Stadsdelsnämnd för att stämma av med dom om vad nämnden tänker och tycker om Solberga och framförallt om torget. Detta resulterade i att vi fick ta del av den motion som ett år tidigare besvarades i Stockholms stads fullmäktige samt de svar som stadens olika förvaltningar gjort med vad de ansåg om Kristalltorget. Med denna intressanta läsning gick vi vidare med att bjuda in tjänstemännen i de olika förvaltningarna.
Ett stort möte skedde den 14 november 2019 då vi i arbetsgruppen "Ett levande Kristalltorg" träffade representanter för Stockholmshem och Älvsjö stadsdelsförvaltning. Trafikkontoret kom inte, men har delvis innan svarat på våra begäran om tex. besöksparkeringar vid torget. Vi diskuterade på mötet om vad vi tillsammans kan göra för att Kristalltorget ska bli en levande mötesplats. Representanter från näringsidkarna på torget och boenderepresentanter var också inbjudna att medverka tillsammans med Solberga PRO och Solberga BK,. Vår frågeställning var, hur får vi ett levande Kristalltorg ?
1. Besöksparkeringar, gärna 10 stycken. Trafikgruppen gjorde därefter en skrivelse tillsammans med näringsidkarna, BRF Kristallvägen 9 samt BRF Akvamarinen och dessa är nu genomförda.
2. Uthyrning av de tomställda lokalerna på Kristallvägen 1. Huset ska fasad renoveras samt vertikala stammar bytas ut men det kommer inte att ske de närmsta två åren. Därför har det varit svåruthyrt, då intressenter inte vill satsa på en verksamhet i en lokal i stort behov av renovering och som framöver kommer att vara "inplastad" svarade Stockholmshem. Efter vårt möte startade Stockholmshem upp en intern arbetsgrupp detta eftersom den stora affärslokalen har stått tom i 15 år.
Vi i hyresgästföreningen har fått hjälp av HGF Globen samt HGF Brännkyrka Hägersten med påtryckningar och påverkan gentemot Stockholmshem och vi såg en del resultat (juni 2020). Vi fick veta att Stockholmshem arbetar på 1 års sikt, med korttidskontrakt som de hoppades skulle kunna delas mellan flera intressenter. Det har nu dessvärre visat sig vara omöjligt juridiskt.
Stockholmshem rustade till sommaren upp lokalen till viss del, tog bort galler från fönstren och bestämde att projekt Gröna Solberga skulle finnas där. Plantor köptes in men de torkade ner eftersom ingen vattnade dom.
Vi i arbetsgruppen ville att den stora affärslokalen skulle kunna användas av föreningar i området för större möten. Vi arbetade vidare med idén om att bilda en övergripande förening, för att kunna få ett kontrakt på lokalen. Vi kände oss lurade av Stockholmshem som valde att istället snabbt hyra ut lokalen till ett företag.

I augusti 2022 bildade vi tillsammans med Solberga BK, Solberga/Brännkyrka PRO, Odlarföreningen i Solberga en ny förening Södra Folkparken. Nu har vi istället siktet inställt på ett allaktivitetshus/kulturhus i Stockholmshems panncentral.


Genom våra påtryckningar om behovet av ett kafé kunde Buffalo Bill restaurangen starta upp ett  kafé. De fick sedemera flytta in i den f d postlokalen.

3. Finns skötselplan av planteringarna frågade vi på novembermötet, förra gången det skedde nyplantering 2007 dog alla växter eftersom de inte vattnades. Vi bevakar och kommer att skicka in felanmälan till appen "Tyck till" om det inte fungerar.
4. Vad gäller fontänen som sällan fungerar har vi gjort en skrivelse till trafikkontoret också (pust).Vi har fått svar i slutet av maj att det tar en längre tid att besvara denna skrivelse, men glädjande kan vi konstatera att fontänen fungerar, så det tog skruv! Vill du se skrivelsen, klicka på länken nedan!FONTÄNEN. Men vi konstaterar att nu 2023 har fontänen fungerat utmärkt. Det hjälper att agera!
5. Snöröjning. Torget där alla går i stråk till och från busshållplats Safirgränd eller Västberga handel blir en isgata och extra hal eftersom det är kullerstenar som isbeläggs. Vi kommer nu 2023 att arbeta vidare med detta eftersom vi haft vintrar nästan helt utan snö för att istället vara täckt av is. 
6. Uppfräschning av Kristallvägen 1 fasader. Detta har projekterats av Stockholmshem två gånger och de har fått göra omtag. Nu pågår en tredje projektering men i september 2023 har vi fortfarande inte fått besked när det ska ske.
7. Idéer för ett levande Kristalltorg året runt. Har vi arbetat vidare med och det har resulterat i att vi skrivit ett medborgarförslag (maj2020) se nedan. Vi visade också speciellt detta område på Tillsynsvandringen den 3 juni 2020. Vi begär i första hand slyröjning, uppstädning samt gräsklippning och då detta är gjort är vi gärna med i en arbetsgrupp med stadsdelsförvaltningen för beslut om vilka träd som kan fällas. Detta ska ske med stor varsamhet då det i detta område finns mycket gamla stora värdefulla träd. Vi vill att hela området bort mot Rubinvägen ska bli en parkliknande miljö och på så sätt tillgängliggjord för barns lek och rekreation för oss alla. Se kartan över området vi vill förvandla till park under punkt 9!
8. Vi begärde från Älvsjö Stadsdelsförvaltning en Upprustning av annonstavlorna, och detta beviljades på samtliga annonstavlor i vår del av Solberga.
9. Vi har begärt slyröjning och uppstädning av berget vid Kristalltorget och det har delvis genomförts. Se i övrigt vårt medborgarförslag.
SKRIVELSE FONTÄNEN
MEDBORGARFÖRSLAG PARK