Genom förhandlingsresultat med Stockholmshem och Hyresgästföreningen ska Samråd med boende ske två gånger per år, vår och höst. Hyresgästerna representeras av den lokala hyresgästföreningens styrelse.
Om lokal hyresgästförening sköter sina åtaganden får vi fritidsmedel på 69 kronor per lägenhet ger det en inkomst på 103 707 kr per år. Villkoren är förutom Samråd och Bomöten att höstens Bomöte beslutar om en Verksamhetsplan med budget för dessa pengar.
Styrelsen ska också uppvisa årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse, samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet och att en styrelse valts.

Samrådets dagordning föreslås av styrelsen som är mötesordförande och de protokollförs av Stockholmshems förvaltare. Stockholmshem representeras vid dessa möten av sina kundförvaltare i Solberga, Sanna Wallenstierna samt Marko Jovanovic.
På våren, innan Samrådet kallar styrelsen ALLA hyresgäster till ett Bomöte. På dagordningen finns styrelsens förslag om vad som behöver diskuteras med Stockholmshem och mötet beslutar efter diskussion vad som ska tas upp
Höstens Bomöte hålls efter ett Samråd, så de boende kan ta del av vad Stockholmshem planerar samt beslutat om de förslag som kommit upp på Bomötena.
På Samrådsmötena äskar också styrelsen extra medel ur den s k Potten, det kan vara bättre ljudisolerade lokaler, grillar till gårdarna eller annat som inte ryms inom Stockholmshems eller den lokala hyresgästföreningens budget. Förvaltarna undersöker kostnad för investeringarna, styrelsen ansöker om bidrag ur ”Potten”. En förhandling mellan HGF och Stockholmshem sker därefter om ansökan ska beviljas. Det är Stockholmshem som verkställer investeringen.


Klicka på dessa länkar så ser du våra minnesanteckningar om det vi tagit upp med Stockholmshem

samrådsprotokoll24

SAMRÅDSPROTOKOLL OKTOBER 2023

SAMRÅD APRIL 2023


SAMRÅD NOVEMBER 2022


SAMRÅD APRIL 2022

SAMRÅD NOVEMBER 2021

SAMRÅD APRIL 2021

Bilaga genomgång samråd november 2020

SAMRÅD NOVEMBER 2020

Samråd med Stockholmshem den 21 oktober 2019. Denna gång hade vi ett extra samrådsmöte eftersom det fanns medel var i årets s k pott-pengar. Vi var därför överens med Stockholmshem om att dörren till Stövelvägen 12 behöver åtgärdas. Dels har någon förstört ringklockan, dels har någon förstört brevlådan och dörren går inte att ställa upp. kostnad 7320 kronor inklusive moms. Gruppen sy lappa och laga saknar en symaskin som kan sy i tätare tyger som jeans m.m. För att köpa en ny bättre begagnad samt renovera en symaskin som en hyresgäst skänkt går detta på ca 6000 kronor vilket också Stockholmshem beviljade. Nu återstår att se om vi får dessa extra medel. Protokollet från detta möte är "inbakad i novemberprotokollet"

Protokollet från samråd maj 2019 har vi inte fått digitalt.

Samråd november 2018