Den 25 november klockan 19.00 bjuder vi in berörda hyresgäster till extra bomöte om nybyggnationen i kvarteret Karneolen som sätter igång nu.
Medverkar på mötet gör projektledaren för bygget samt kundförvaltare från Stockholmhem. Det finns då gott om tid att få ställa frågor.
Vi bjuder på en enklare förtäring.

I september hade vi ett extra Bomöte då synpunkter angående byggnationen för kvarteret Rosenstenen 1 och Snabelskon 7 skulle lämnas in skriftligt. Här är presentationen som gjordes på mötet.
Klicka här för att se den presentation vi gjorde

Den 4 november inbjuder vi ALLA boende hos Stockholmshem i Solberga till Bomöte klockan 19.00 - 21.00. Vi bjuder på smörgåstårta.
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Protokollsjusterare
4. Innehåll för dagens möte (fastställande av dagordning)
5. Hemsidan www.kristallskon.se och facebookgruppen kristallskon . Information om Trygghetsvandring 25/11 kl. 16.00 samt extra Bomöte kl. 19.00 berörda av bygget Karneolen, julmarknad 1/12 samt julbuffé 8/12
Klockan 19.15
6. Projekt Gröna Solberga och swinga.
7. Rapport Samråd med Stockholmshem
8. Rapport från arbetsgrupperna:
a) Lyckliga hundar,
b) Levande Kristalltorg,
c) lappa och laga,
d) lunch för pensionärer,
e) kollektivtrafik och parkeringar
9. Bud från Stockholmshem om 3,5 % hyreshöjning 2020.
Klockan 19.50
10. Nybyggnation och samhällsinvesteringar bl.a. Karneolen samt Rosenstenen och Snabelskon, T-bana kapacitetsstark kollektivtrafik Älvsjö – Flemingsberg samt VA tunnel.
Klockan 20.10
11. Beslut ansökan Potten, extra tilldelning av medel. Styrelsens förslag:
a) ljudisolering delar av innertak Kristallvägen 138,
b) kodlås Safirgränd,
c) ny dörr och särskilja duschutrymmet från handikapptoaletten på Stövelvägen 12.
12. Beslut om Verksamhetsplan.
a) Ska vi ha öppna föreläsningar en gång i månaden:
1. om Prepp (om något händer)
2. Solbergas historia, släktforskning,
3. mer? Diskussion.
4. Solberga fyller 70 år nästa år ska vi ställa till med stor fest tillsammans med Stockholmshem och andra?
5. Beslut verksamhetsplan, samt val av valberedning
13. Slut