Den 25 november 2019 bjöd vi in berörda hyresgäster till extra Bomöte om nybyggnationen i kvarteret Karneolen som just skulle sätta igång.
Medverkande på mötet var projektledaren för bygget samt kundförvaltare från Stockholmhem. Det fanns då gott om tid att få ställa frågor men få boende medverkade dessvärre.
I september 2019 hade vi ett extra Bomöte då synpunkter angående byggnationen för kvarteret Rosenstenen 1 och Snabelskon 7 skulle lämnas in skriftligt. Här är presentationen som gjordes på mötet.
Klicka här för att se presentation vi gjorde OM NYBYGGNATION

BOMÖTE MAJ2019

BOMÖTET DEN 21 APRIL 2020 HAR VI DESSVÄRRE FÅTT SKJUTA UPP TILL HÖSTEN PGA CORONAPANDEMIN.

Den 4 november 2019inbjöd vi ALLA boende hos Stockholmshem i Solberga till Bomöte . Här kan du se vad vi pratade om och längst ner kan du se den presentation som gjordes på mötet.
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Protokollsjusterare
4. Innehåll för dagens möte (fastställande av dagordning)
5. Hemsidan www.kristallskon.se och facebookgruppen kristallskon . Information om Trygghetsvandring 25/11 kl. 16.00 samt extra Bomöte kl. 19.00 berörda av bygget Karneolen, julmarknad 1/12 samt julbuffé 8/12
Klockan 19.15
6. Projekt Gröna Solberga och swinga.
7. Rapport Samråd med Stockholmshem
8. Rapport från arbetsgrupperna:
a) Lyckliga hundar,
b) Levande Kristalltorg,
c) lappa och laga,
d) lunch för pensionärer,
e) kollektivtrafik och parkeringar
9. Bud från Stockholmshem om 3,5 % hyreshöjning 2020.
Klockan 19.50
10. Nybyggnation och samhällsinvesteringar bl.a. Karneolen samt Rosenstenen och Snabelskon, T-bana kapacitetsstark kollektivtrafik Älvsjö – Flemingsberg samt VA tunnel.
Klockan 20.10
11. Beslut ansökan Potten, extra tilldelning av medel. Styrelsens förslag:
a) ljudisolering delar av innertak Kristallvägen 138,
b) kodlås Safirgränd,
c) ny dörr och särskilja duschutrymmet från handikapptoaletten på Stövelvägen 12.
12. Beslut om Verksamhetsplan.
a) Ska vi ha öppna föreläsningar en gång i månaden:
1. om Prepp (om något händer)
2. Solbergas historia, släktforskning,
3. mer? Diskussion.
4. Solberga fyller 70 år nästa år ska vi ställa till med stor fest tillsammans med Stockholmshem och andra?
5. Beslut verksamhetsplan, samt val av valberedning
13. Slut

Klicka på länken så kan du se den presentation som gjordes på mötet.
BOMÖTE NOVEMBER 2019