Bomöten

Bomöte 2016-10-20

Plats: Stövelvägen 12 på gaveln kl: 19:00. Insläpp från 18:45.

 • Trygghet ( Är du trygg där du bor)
 • Ändrade avgifter för våra lokaler
 • Frågor till vårt kommade samråd med Stockholmshem
 • Trygghetsvandring
 • Önskemål om aktiviteter 2017
 • Julbuffé för alla hyresgäster
 • LH-potten
 • Verksamhetsplan och budget 2017

  Välkommmen

 

 

Bomöte den 20 april

33 hyresgäster medverkade. Öppna länken så kan du se vad bomötet handlade om

Minnesanteckningar från bomöte LH Kristallskon 150420

Bomöte den 3 november.

44 hyresgäster närvarade.

Vi diskuterade samt informerade om:

 • Samrådet med Stockholmshem  den 30/10, se detta protokoll under flik samråd
 • Att ombildningar är stoppade de kommande fyra åren
 • Att vi sakägare lämnat in överklagande till miljödomstolen i Nacka vad gäller nybyggnationsplanerna i kvarteret Månstenen. Ärendet ska nu överprövas i Mark och miljööverdomstolen. Snarast lägger vi in vår text om detta överklagande under flik nybyggnation. Att det inte varit uppe till förnyat samråd kring nybyggnation vid Fotbollsplanen, vi avvaktar vad som händer. Att vi hyresgäster borde förekomma nybyggnationsplaner genom att vi föreslår var man skulle kunna bygga. Detta kan man göra via hemsidan fler hem.nu
 • Vi diskuterade aktiviteter i vår nya lokal Kristallvägen 138 såsom fotbollskvällar/eftermiddagar, Filmkvällar, syjunta, bytesdagar och många andra roliga idéer.
 • Flera närvarande var mycket intresserade av att starta stadsodling, dvs att kunna börja odla i s k pallkragar. Styrelsen arbetar tillsammans med Stockholmshem vidare på detta.
 • Det blir en trygghetsvandring den 10/11 kl 17.00 samling Kristalltorget. Vi avslutar med en värmande soppa i vår lokal på Stövelvägen 12.
 • En julbuffé avnjuter vi tillsammans den 7 december i vår lokal på Stövelvägen 12. Egenavgift 50 kronor per vuxen, barn gratis.
 • Vi antog en verksamhetsplan för de 106 000 kronor som vi varje år får från Stockholmshem.
 • Vi kommer att ha vårt årsmöte den 17/2 klockan 19.00.
 • Vi diskuterade portlåstider och portkoder samt behovet av bänkar och regnskydd i hundrastgården.

Bomöte den 8 maj

Vi diskuterade samt informerade om

 • den planerade nybyggnation i Solberga och våra remissvar om detta,
 • vad som händer kring Solbergaskogen
 • Solbergaskogens dag den 31/8,
 • våra skrivelser om en bättre kollektivtrafik till Solberga samt ett öppet brev om cykelbanebygget som aldrig blir klart.
 • Stockholmshems Solbergalyftet,
 • odlingsprojekt på gårdarna.
 • information om vilka åtgärder Stockholmshem skall göra kring våra bostäder
 • Vi får en ny lokal på Kristallvägen 138 och diskuterade vad vi skall utrusta denna med.
 • Tillsynsvandring den 26  maj klockan 16.00 med start Kristalltorget. Då går vi igenom vårt bostadsområde tillsammans med Stockholmshems och Älvsjös förvaltare och tittar på hur utomhusmiljön sköts om samt vilka åtgärder vi vill ha gjorda. Vi avslutar med att grilla (vi bjuder) i parken Kristallen.

På Bomötet den 17 februari presenterade Helge Torstensen från Älvsjö miljöråd hur Solberga håller på att byggas ihjäl och vad man istället skulle kunna bygga – överdäcka E4 E20. Bilderna som visadess finns i länken här under. Men tänk på att bilderna är förskönande av stadsbyggnadskontoret vad gäller Månstenen där bara ett hus och en liten del av ett annat hus visas, dvs inte alla tre som kommer att sätta upp en mur mot skogen. Samma förskönande bilder finns i materialet nedan som visar byggnationen på Folkparksvägen – notera det genomskinliga höghuset.

Här är materialet som visades Byggs Solberga ihjäl

På mötet i november 2013 beslöt de närvarande hyresgästerna om Kristallskons verksamhet för 2014, om vad vi skall ansöka om vad gäller extra bidrag genom den s k potten, samt de problemställningar vi ska ta upp med våra förvaltare på Stockholmshem, v g se nedan!

Sammanställning bomöte

Verksamhetsplan – vad ska vi göra?
Det vi gör idag (Solbergaskogens dag, tillsyns och trygghetsvandringar, Solbergaskogens dag, julbuffé, stödja hyresgäster vid ombildningsförsök för rätten att bo kvar som hyresgäst hos Stockholmshem)

 • Bevara grönområden
 • Bevaka  – synpunkter på nyproduktion
 • Trafiksäkerhetsfrågor
 • Övergångsställen
 • Ej parkering vid skymda utfarter, ex. vis korsningen Kristallvägen/Folkparksvägen

 Potten – vad ska vi ansöka om?

 • Cykelställ
 • Upprustning av uteplats Rubinvägen 30 samt nya möbler
 • Murad grill Safirgränd
 • Murad grill Klackvägen
 • Kodlås till friskvårdslokalen Sulvägen 35
 • Inbyggda hus för MC/moped/cyklar
 • Pollare gården Kristallvägen 73-79
 • Bromurnor till Kristallvägen 88, 101
 • Crossmaskin, träningscykel, stepup-brädor till friskvårdslokalen
 • Dörr till duschen, friskvårdslokalen

Punkter till samrådet

 • Barnvagnsramp från gården, Safirgränd 18
 • Cykelparkering
 • Rullatorparkering
 • Fungerande miljöstugor
 • Dörr till duschen, Sulvägen 35
 • Uppföljning trygghetsvandringen
 • Vattenisolering
 • Entrétak
 • Rubinvägen
 • Fasadrenovering
 • Ventilation/öppna spisar Kristallvägen

bomöte2013nov här kan du öppna och se den presentation som gjordes på Bomötet.

På mötet berättade också några hyresgäster om att de gärna vill starta ett närodlingsprojekt där man t.ex kan bilda mindre arbetsgrupper kring en gård och börja odla tillsammans i odlingslådor. Kristallskon skulle då kunna bidra med en summa pengar för inköp av odlingslådor, bra jord samt fröer m.m. en sådan arbetsgrupp skulle kunna ha en mindre kassa om ca 1000 kr att kunna använda. förhoppningsvis kan även Stockholmshem stödja detta ”projekt”.

bomöte 22 april 2013  Det här kan du öppna och se den text och det bildmaterial som förevisades på detta bomöte.

Bomöte 2012 11 15

Här kan du se den text och det bildmaterial som förevisades på detta bomötet.