Hyresgästföreningen i Solberga Under 1970-talet bildades en kontaktkommitté för Stockholmshems bestånd i Solberga. Vi fick lokalen på