Arbetsgruppen lyckligare hundar träffade den 9/9 Eva Wretling Älvsjö stadsdelsförvaltning. Hon hade goda förhoppningar om att följande åtgärder kan beviljas i hundrastgården:
två slussar en vid varje utgång för att säkerställa hundarnas passage.
En barack eller hus av något passande slag för hundförarna att stå under vid t.ex. regn, bänkbord med tak.
ny belysning med sensor.
Olika aktiviteter för hundarna t.ex. agility, balansgång, tunnelträning och hoppträning.
Nytt och jämnare underlag på planen.
laga hål runt området samt rensa bort onödigt skräp.
Dessutom framförde arbetsgruppen följande som t v bordläggs:
Nya skyltar och soptunnor.