Här kommer vi att lägga in material om Karneolen. Men under rubriken Utomhusmiljö, tryck på plustecknet och välj Trafik och miljö kan du läsa om de åtgärder vi begärt kring byggperioden. Den 25/11 hade vi ett specialmöte för bygget av Stockholmsusen i kvarteret Karneolen. Vi träffade då projektledaren samt Stockholmshems kundförvaltare för information men också stort tillfälle få svar på frågor.

Vi fick veta hur transporterna ska gå till och från bygget, och vad som kommer att hända under byggtiden Det kommer att börja sprängas i januari och byggtiden är beräknad till 25 månader, och minst så länge får vi det stökigt inte minst kring trafik och parkeringssituationen.