Kontakt

Vår post och besöksadress är;

Stövelvägen 12, 126 78 Hägersten.

Vår epostadress är: lhkristallskon@kristallskon.se

Vårt bankgirokonto är 5735-7840