Kristallskons verksamhet

Din lokala hyresgästförening Kristallskon är till för dig som är hyresgäst hos Stockholmshem och som bor i Solberga.  Vi som sitter i styrelsen är alla ideellt arbetande förtroendevalda, vi har ingen ersättning för det arbete som vi utför på vår fritid.  Styrelsen väljs för ett år på ett årsmöte i februari som är öppet för de som är medlemmar i Hyresgästföreningen.

Vi är en del av Hyresgästföreningen(HGF)  i Sverige och omfattas av deras stadgar. Ett boinflytandeavtal finns mellan HGF och AB Stockholmshem.

Boinflytandeavtalet säger att vi skall träffa AB Stockholmshem på ett samråd en gång vår och en gång höst för att diskutera problem och komma fram till lösningar kring vårt boende.

Vi har också bomöten, en gång vår och en gång höst, i samband med samrådsmötena. Då diskuterar vi aktuella frågor kring vårt boende.

Vi arrangerar också varje år en tillsynsvandring i maj-juni, då vi tillsammans med Stockholmshems förvaltare och Stockholms stads ansvariga för parkskötsel går igenom vårt bostadsområde med alla hyresgäster som vill och kan och tittar på åtgärder som behövs kring markskötseln.

På hösten oftast i slutet av oktober gör vi en vandring genom bostadsområdet och då medverkar också Stockholmshems förvaltare och Stockholms stads trafikkontor med snöröjningsansvariga, trafikansvariga samt belysningsansvariga och närpolisen i Älvsjö. Även då är alla hyresgäster som kan och vill välkomna att medverka.

Före jul ordnar vi varje år en rikligt tilltagen julbuffé, kom och avnjut den med oss och dina grannar. En egenavgift utgår alltid för detta. Ibland kommer det ett luciatåg och hälsar på och ofta kommer tomten.

Till alla våra arrangemang – förutom årsmötet- är alla som hyr av Stockholmshem och som bor i Solberga välkomna.

Vi i styrelsen bor runt omkring på olika adresser i Solberga och har delat upp oss i olika arbetsgrupper. I arbetsgrupperna är alla hyresgäster välkomna att medverka för att göra en insats för ett bättre Solberga och ett bättre boende.

Kristallskon är medlem i Älvsjö miljöråd, som är en sammanslutning mellan olika föreningar som finns i Älvsjö. Andra medlemmar är t.ex. naturskyddsföreningen i Söderort, Brännkyrka hembygdsförening, en rad villaägarföreningar och samfällighetsföreningar m.m.  Vi har möten ungefär en gång per månad och diskuterar parkskötsel och naturskydd, åtgärder mot avgaser och trafikbuller m.m. Vi träffar ledningen för Älvsjö stadsdelsförvaltning och diskuterar med dem om åtgärder vi anser behöver göra för att vi skall ha bra boendemiljöer,

Vi är representerade i Älvsjö BRÅ (brottförebyggande rådet).

Arbetsgrupperna är;

  • Anti -Ombildningsgrupp. Vi ger stöd, hjälp och information till de hyresgäster som drabbats av att några personer i fastigheten de bor i, vill ombilda deras hyresrätt till en bostadsrätt. Vi ordnar separata informationsmöten för de som bor i dessa fastigheter.
  • Trafik, miljö  och remissgrupp: Vi har en egen facebooksida där det kontinuerligt läggs upp information. Denna arbetsgrupp har ett huvudsyfte och det är att utveckla Solberga till en ändå bättre plats att bo på. Vi vill också rädda vår urskog Solbergaskogen med en rad rödlistade arter och växter som vi anser skall skyddas som ett naturreservat. Därför arrangeras varje år Solbergasskogens dag som visar varför skogen är skyddsvärd och varför vi alla skall vara varsamma med vår skog då vi vistas där. Våra remissvar kan du se under respektive flik på vår hemsida.

Våra lokaler: Genom boinflytandeavtalet skall Stockholmshem tillhandahålla lokaler för den lokala hyresgästföreningen.

I ingen av våra lokaler får man ha störande aktivitet såsom levande musik och dans eftersom de ligger i anslutning till bostäder. Vi tillåter inte heller verksamhet som innebär inkomst för den som vill hyra lokalen. Läs gärna mer om villkor för att låna lokaler och vilka lokaler som finns under fliken ”lokaler”.

Lokalerna bokas genom mejl eller vanlig post. Vi svarar så snart vi kan om lokalerna är lediga att bokas för dig. Men vi tar inte emot förfrågningar som gäller den kommande veckan så var ute i god tid.

Bokning/Kontakt/anmälningar till evenemang. Glöm inte ange dina kontaktuppgifter!

Lokal hyresgästförening Kristallskon

Stövelvägen 12,  ½ tr ner vid gaveln

126 40 Hägersten

e-post: lhkristallskon@gmail.com