Arbetsgruppen Ett levande Kristalltorg består av Camilla Lilja, Lisbeth Hyvönen, Pernilla Falk, Ylva Åleby och Gunilla Roxby Cromvall.
Vi började vårt arbete i september 2019 och bestämde då att vi skulle träffa ordförande och vice ordförande i Älvsjö Stadsdelsnämnd för att stämma av med dom om vad nämnden tänker och tycker om Solberga och framförallt om torget. Detta resulterade i att vi fick ta del av den motion som ett år tidigare besvarades i Stockholms stads fullmäktige samt de svar som stadens olika förvaltningar gjort med vad de ansåg om Kristalltorget. Med denna intressanta läsning gick vi vidare med att bjuda in tjänstemännen i de olika förvaltningarna.
Det mötet skedde den 14 november 2019 då vi i arbetsgruppen "Ett levande Kristalltorg" träffade representanter för Stockholmshem och Älvsjö stadsdelsförvaltning. Trafikkontoret kom inte, men har delvis innan svarat på våra begäran om tex. besöksparkeringar vid torget. Vi diskuterade på mötet om vad vi tillsammans kan göra för att Kristalltorget ska bli en levande mötesplats. Representanter från näringsidkarna på torget och boenderepresentanter var också inbjudna att medverka tillsammans med Solberga PRO och Solberga BK,. Vår frågeställning var, hur får vi ett levande Kristalltorg ?
1. Besöksparkeringar, gärna 10 stycken. Trafikgruppen gjorde därefter en skrivelse tillsammans med näringsidkarna, BRF Kristallvägen 9 samt BRF Akvamarinen och dessa är nu genomförda.
2. Uthyrning av de tomställda lokalerna på Kristallvägen 1. Huset ska fasad renoveras samt vertikala stammar bytas ut men det kommer inte att ske de närmsta två åren. Därför har det varit svåruthyrt, då intressenter inte vill satsa på en verksamhet i en lokal i stort behov av renovering och som framöver kommer att vara "inplastad" svarade Stockholmshem. Efter vårt möte startade Stockholmshem upp en intern arbetsgrupp vars arbete fortfarande pågår. Vi i hyresgästföreningen har fått hjälp av HGF Globen samt HGF Brännkyrka Hägersten med påtryckningar och påverkan gentemot Stockholmshem och nu börjar vi se resultat (juni 2020). Vi har fått veta att Stockholmshem arbetar på 1 års sikt, med korttidskontrakt som ska kunna delas av flera intressenter. Stockholmshem har startat upp en odling i den stora affärslokalen och en odlarförening håller på att bildas. Denna lokal ska också kunna användas av föreningar i området för större möten men dessvärre ett maximalt antal av 20 personer. Stockholmshem löser fnv hur bokningssystem ska lösas samt om de kan anställa en värd/värdinna för denna lokal. Tanken fnv är att Stockholmshems kundförvaltare samt områdestekniker också kan använda denna lokal. Vi i HGF vill att vår lappa, laga sy grupp ska kunna flytta dit och kanske även soppa för seniorer men innan detta är möjligt behöver vissa saker lösas. Vi i HGF har också erbjudit oss att en dag/kväll per vecka ha öppet hus, dit boende kan komma och få hjälp med internetuppkoppling, datorer, skrivare samt möjlighet till kopiering och självklart råd och hjälp kring boendefrågor. I Ingers Blommor/ Finsk hemtjänstlokal kommer nu Buffalo Bill restaurangen att starta upp glass och kaffeförsäljning. Den f d postlokalen/ lampaffären kommer konstnärer ha en ateljé har Stockholmshem beslutat , var de fått denna idé ifrån vet vi inte, vi hade helst sett att just denna lokal skulle bli ett kafé gärna med glassbar.
3. Finns skötselplan av planteringarna frågade vi på novembermötet, förra gången det skedde nyplantering 2007 dog alla växter eftersom de inte vattnades. Vi bevakar och kommer att skicka in felanmälan till appen "Tyck till" om det inte fungerar.
4. Vad gäller fontänen som sällan fungerar har vi gjort en skrivelse till trafikkontoret också (pust).Vi har fått svar i slutet av maj att det tar en längre tid att besvara denna skrivelse, men glädjande kan vi konstatera att fontänen fungerar, så det tog skruv! Vill du se skrivelsen, klicka på länken nedan!FONTÄNEN
5. Snöröjning. Torget där alla går i stråk till och från busshållplats Safirgränd eller Västberga handel blir en isgata och extra hal eftersom det är kullerstenar som isbeläggs. Handläggaren heter Mikael Kingstad på Trafikkontoret som behöver uppvaktas om att här behöver man kanske sanda alternativt salta. Vi lovades att få snökartor på hur det ska is/snöröjas och av vem. Vi har inte arbetat vidare med detta eftersom vi fick en vinter nästan helt utan snö och is. Vi avvaktar detta till kommande vinter.
6. Uppfräschning av Kristallvägen 1 fasader. Detta har projekterats av Stockholmshem två gånger och de har fått göra omtag. Nu pågår en tredje projektering men det kommer inte att ske något de kommande två åren enligt den information vi har (maj2020).
7. Idéer för ett levande Kristalltorg året runt. Har vi arbetat vidare med och det har resulterat i att vi skrivit ett medborgarförslag (maj2020) se nedan. Vi visade också speciellt detta område på Tillsynsvandringen den 3 juni 2020. Vi begär i första hand slyröjning, uppstädning samt gräsklippning och då detta är gjort är vi gärna med i en arbetsgrupp med stadsdelsförvaltningen för beslut om vilka träd som kan fällas. Detta ska ske med stor varsamhet då det i detta område finns mycket gamla stora värdefulla träd. Vi vill att hela området bort mot Rubinvägen ska bli en parkliknande miljö och på så sätt tillgängliggjord för barns lek och rekreation för oss alla. Se kartan över området vi vill förvandla till park under punkt 9!
8. Vi begärde från Älvsjö Stadsdelsförvaltning en Upprustning av annonstavlorna, och detta har nu skett på samtliga annonstavlor i vår del av Solberga.
9. Vi har begärt slyröjning och uppstädning av berget vid Kristalltorget och det har delvis genomförts. Se i övrigt vårt medborgarförslag.
SKRIVELSE FONTÄNEN


MEDBORGARFÖRSLAG

KARTOR ÖVER FÖRESLAGET OMRÅDE