Den 14 november träffade vi i arbetsgruppen "Ett levande Kristalltorg" representanter för Stockholmshem och Älvsjö stadsdelsförvaltning. Trafikkontoret kom inte men har delvis innan svarat på våra begäran om tex. besöksparkeringar vid torget. Vi diskuterade på mötet om vad vi tillsammans kan göra för att Kristalltorget ska bli en levande mötesplats. Representanter från näringsidkarna på torget och boenderepresentanter runt torget var också inbjudna att medverka tillsammans med Solberga PRO och Solberga BK, hur får vi ett levande Kristalltorg ?
Våra idéer och resultatet blev:
1. Besöksparkeringar, gärna 10 stycken. Vi behöver göra en skrivelse tillsammans med näringsidkarna, BRF Kristallvägen 9 samt BRF Akvamarinen.
2. Uthyrning av de tomställda lokalerna på Kristallvägen 1. Huset ska fasad renoveras samt vertikala stammar bytas ut. Därför är det fnv svåruthyrt, då intressenter inte vill satsa på en verksamhet i en lokal som kommer att vara "inplastad" och entréer innanför byggställningar. I slutet på mötet fick vi (nästan) löfte att vi i den lokala hyresgästföreningen kan få flytta in i f d lokalen Finsk hemtjänst, så nu jobbar vi för det. Intresserad att hjälpa till eller har du idéer, mejla oss!
3. Enkelriktningen måste göras om och gälla först efter tvättstugan. Vi får göra en skrivelse om detta till trafikkontoret. tillsammans med en begäran om ett övergångställe över Folkparksvägen vid Kristalltorget (där alla går som ska till bussen in mot stan)
4. Sysselsättning för barn på torget. Vi ska tillskriva Stockholm konst om de kan ordna någon installation som blir roligt för barn.
5. Upprustning av sittmöblerna samt mer bord. Ja ytterligare en skrivelse till trafikkontoret behöver vi göra om detta.
6. Finns skötselplan av planteringarna frågade vi, förra gången det skedde nyplantering 2007 dog alla växter eftersom de inte vattnades. Vi ska skicka in felanmälan till appen "Tyck till" om det inte fungerar. Vad gäller fontänen som sällan fungerar ska även det felanmälas på samma sätt. Handläggaren för denna felanmälan heter Peter Jensen. Det får väl bli en skrivelse till honom också (pust).
7. Snöröjning. Torget där alla går i stråk till och från busshållplats Safirgränd eller Västberga handel blir en isgata och extra hal eftersom det är kullerstenar som isbeläggs. Handläggaren heter Mikael Kingstad på Trafikkontoret som behöver uppvaktas om att här behöver man kanske sanda alternativt salta. Vi lovades att få snökartor på hur det ska is/snöröjas och av vem.
8. Uppfräschning av Kristallvägen 1 fasader. Detta projekteras fnv ( Stockholmshem har gjort en projektering men fick göra omtag på denna) Då projekteringen är klar ska beslut tas om denna och därefter ska beslut ske om finansiering (det är inte bara detta hus som ligger i denna projektering med fasadrenovering och byte vertikala stammar m.m.
9. Idéer för ett levande Kristalltorg året runt. Stockholm stad som "äger" torget har ett nytt projekt vinterutrustning av torg. Vad har du för idéer? Några idéer som kommit fram är en dansbana, en skridskobana, ett kulturhus i f d Ica affären.
10. Idéer för förskönande detaljer såsom belysning, skyltning efterfrågade vi.
11. Upprustning av annonstavlorna, gärna med belysning. Kajsa Pärke från Älvsjö stadsdelsförvaltning ska ta med sig detta behov och se om stadsdelsförvaltningen kan göra det.