December 2020. Nu är vi många som svarat på Stadsbyggnadskontorets förslag att bygga många hus vid Norra Folkparksvägen. Dels är det ett boende för bostadslösa på kvarteret Skarabén eller som vi i folkmun säger cirkusplatsen. Dels är det en stor hotell och kontorsbyggnad för 2-300 arbetsplatser på berget och skogsområdet bakom Thaikiosken och bostadshus på Safirgränd 70 stycken samt flera hus längs med Folkparksvägens östra sida, från Safirgränd upp mot korsningen Kristallvägen (vid E-4 baren. Här är svaret från oss Kristallskon samt arbetsgruppen ett levande Kristalltorg, klicka på länken så ser du vad vi anför för skäl att INTE bygga detta.SYNPUNKTER BYGG INTE PÅ NORRA FOLKPARKSVÄGEN- DET RÄCKER NU!