Här beskriver vi under respektive flik (du når dem genom att trycka på plustecknet då öppnas s k under flikar). Det är Karneolen som byggs nu, Månstenen som ännu inte börjat byggas samt Rosenstenen 1 och Snabelskon 7 som var uppe för samråd i slutet av september 2019. Det finns också läsning om Folkparksvägen som är färdigbyggt men här kan man läsa synpunkter vi då hade på detta projekt. Fler byggprojekt är på gång och så fort vi har fått in material om dessa lägger vi in dem här.


Den 23/9-2019 hade vi ett välbesökt möte där vi diskuterade de upp emot 833 bostäder som planeras byggas i Solberga, som med detta förvandlas till en stenstad framförallt längs Folkparksvägen. Samtliga närvarande var mot detta. Flera olika skrivelser med synpunkter samråd har lämnats in.
Vill du se skrivelsen mötet beslöt att lämna in?
klicka på dokumentet

SYNPUNKTER