Sidan är under uppdatering, här kommer vi att lägga in de portlappar som vi sätter upp om kommande aktiviteter, dessvärre rivs de ibland ner, innan alla i porten hunnit läsa vad som är på gång. Vi får också bara sätta upp en portlapp med storlek A 5 vilket gör utrymmet mycket begränsat för att delge all information