Nu den 27 oktober 2020 skickar vi in följande synpunkter på förslaget detaljplan för Rosenstenen 1 och Snabelskon 2. Klicka på länken om du vill läsa vad vi anfört.
Karta över alla nybyggnationer
SYNPUNKTER DETALJPLAN

Samrådstiden avslutas den 27/10-20 om Rosenstenen 1 ( kvarteret mitt emot bygget som pågår i kvarteret Karneolen och mitt emot E 4 baren) samt Snabelskon 2 (grönområdet söder om gångbron till Apelsinlunden) och en p-plats på Kristallvägen 87 och 89 bakom det huset, skedde under 2019.
Vi var många som lämnade in våra synpunkter tidigare.
Då denna granskning och eventuellt ändringar sker i byggplanerna kommer beslut att tas i Stadsbyggnadsnämnden. Vi bevakar när detta sker och därefter har vi 3 veckor på oss att överklaga beslutet, om vi inte är nöjda med detta.
SAMRÅDSSYNPUNKTER
Klicka här för att se den presentation vi hade på ett möte inför inlämnande av synpunkter.
PRESENTATION NYBYGGNATIONER