Samråd om Rosenstenen 1 ( kvarteret mitt emot bygget som pågår i kvarteret Karneolen och mitt emot E 4 baren) samt Snabelskon 2 (grönområdet söder om gångbron till Apelsinlunden) och en p-plats på Kristallvägen 87 och 89 bakom det huset, skedde under 2019.
Vi var många som lämnade in våra synpunkter. Dessa samrådssynpunkter skulle vara färdiggranskade kvartal 1 2020, men är kraftigt försenat.
Då denna granskning och eventuellt ändringar sker i byggplanerna kommer beslut att tas i Stadsbyggnadsnämnden. Vi bevakar när detta sker och därefter har vi 3 veckor på oss att överklaga beslutet, om vi inte är nöjda med detta. Klicka på länken och se synpunkter som är inlämnade till stadsbyggnadskontoret

Klicka här för att se den presentation vi hade på ett möte inför inlämnande av synpunkter