Samråd

Samråd med Stockholmshem skedde den 30 oktober 2014 med områdeschef och två kundförvaltare samt representant för Skorstensfolket som åtgärdar ventilationsproblem på Sulvägen och styrelsen för din lokala hyresgästförening Kristallskon. Öppna bifogat dokument och se vad vi behandlade för frågor kring vårt boende. Tilläggas måste också att Stockholmshem framförde att vi i din lokala hyesästförening borde ha kurser för andra lokala hyresgästföreningar för att lära ut hur ett fungerande samråd ska se ut. Vi tackar och bockar för denna positiva kritik från vår hyresvärd. Protokoll LH samanträde Kristallskon 141024

Samråd med Stockholmshem skedde den 27 mars 2014 med områdeschef, två kundförvaltare samt styrelse , öppna bifogat dokument och se vad vi behandlade kring vårt boende. Samråd140327

Samråd med Stockholmshem med områdeschef, två kundförvaltare samt styrelsen och HGF Globen skedde  den 8 november 2013. Öppna denna länk och se detta viktiga protokoll och viktiga frågor som då diskuterades kring ditt boende.Protokoll 131108

Nästa samråd kommer vi att ha den 25 april. Innan dess kommer vi att ha ett bomöte för alla, då vi gemensamt diskuterar vilka frågor vi skall ta upp med Stockholmshems förvaltare.