Genom förhandlingsresultat med Stockholmshem och Hyresgästföreningen ska Samråd med boende ske två gånger per år, vår och höst. Hyresgästerna representeras av den lokala hyresgästföreningens styrelse.
Om lokal hyresgästförening sköter sina åtaganden får vi fritidsmedel på 69 kronor per lägenhet ger det en inkomst på 103 707 kr per år. Villkoren är förutom Samråd och Bomöten att höstens Bomöte beslutar om en Verksamhetsplan med budget för dessa pengar.
Styrelsen ska också uppvisa årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse, samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet och att en styrelse valts.

Samrådets dagordning föreslås av styrelsen som är mötesordförande och de protokollförs av Stockholmshems förvaltare. Stockholmshem representeras vid dessa möten av sina kundförvaltare i Solberga, Sanna Wallenstierna samt Marko Jovanovic.
På våren, innan Samrådet kallar styrelsen ALLA hyresgäster till ett Bomöte. På dagordningen finns styrelsens förslag om vad som behöver diskuteras med Stockholmshem och mötet beslutar efter diskussion vad som ska tas upp
Höstens Bomöte hålls efter ett Samråd, så de boende kan ta del av vad Stockholmshem planerar samt beslutat om de förslag som kommit upp på Bomötena.
På Samrådsmötena äskar också styrelsen extra medel ur den s k Potten, det kan vara bättre ljudisolerade lokaler, grillar till gårdarna eller annat som inte ryms inom Stockholmshems eller den lokala hyresgästföreningens budget. Förvaltarna undersöker kostnad för investeringarna, styrelsen ansöker om bidrag ur ”Potten”. En förhandling mellan HGF och Stockholmshem sker därefter om ansökan ska beviljas. Det är Stockholmshem som verkställer investeringen.
Samråd november 2018

Protokollet från samråd maj 2019 har ännu inte kommit.