Som en del av vårt arbete för att rädda Solbergaskogen från bebyggelse med tre hus för bostadsrätter sålde vi 2012 adoptioner av träden.

Solbergaskogen

Remissvar 2012
I december 2012 inlämnats till stadsbyggnadskontoret
från styrelseledamöter, Älvsjö Miljöråd och Naturskyddsföreningen i Stockholm.
remissvar från familjen Roxby
synpunkter från älvsjö miljöråd
synpunkter från Naturskyddsföreningen i Solberga

Handlingar om förslaget att bygga i Solbergaskogen.
Dom hösten 2012 Nacka mark och miljödomstol

2008 första gången vi arrangerar Solbergaskogens dag. Guidning från naturskyddsföreningen lockade många att lära sig om vår naturskatt Solbergaskogen.

S S S S S S S S S S S S