Första gången Solbergaskogens dag arrangerades var 2008. Anledningen då var att det fanns byggplaner i skogen i kvarteret Månstenen. Vi ordnade en välbesökt guidning i skogen och guiderna kom från Stockholms naturskyddsförening

Inför valet 2014 hade vi en debatt med de politiska partierna, både vad de tänkte göra kring bostadsbyggande men också deras tankar om skydd v viktiga grönområden

Som en del av vårt arbete för att rädda Solbergaskogen från bebyggelse med tre hus för bostadsrätter sålde vi 2012 adoptioner av träden.

Den lilla tofsmesen blev en symbol för skogen, här fotograferad av Solbergabon och fotografen Graham Brodie

Remissvar 2012
I december 2012 inlämnats till stadsbyggnadskontoret
från styrelseledamöter, Älvsjö Miljöråd och Naturskyddsföreningen i Stockholm.
remissvar från familjen Roxby
synpunkter från älvsjö miljöråd
synpunkter från Naturskyddsföreningen i Solberga

Handlingar om förslaget att bygga i Solbergaskogen.
Dom hösten 2012 Nacka mark och miljödomstol

2008 första gången vi arrangerar Solbergaskogens dag. Guidning från naturskyddsföreningen lockade många att lära sig om vår naturskatt Solbergaskogen