Solbergaskogen

 HGF lek och publik Socialdemokraterna publik Debatt mellan mp, c, fp, m, s och v Kristallskons banderoll Moderator vår ordförande Gunilla Lasse från styrelsen med publik Älvsjö SDN ordförande från mp mp loppis HGF Brännkyrka Hägersten Awaj Collective fika med gott bakverk och facket medverkade från LO loppis från parkleken   kö till ansiktsmålninglek och publikSocialdemokraternapublikloppisHGF Brännkyrka HägerstenAwaj Collectivefika med gott bakverk och facket medverkade från LOloppis från parklekenMkö till ansiktsmålning             Årets Solbergaskogens dag kommer att äga rum söndagen den 31 augusti någon gång på eftermiddagen.

DSC_0127[1]
Följande text är skriven av Helge Torstensen Älvsjö miljöråd angående Kabelverkets förslag mycket höga hus (12-18 våningar)
”Skickar över ett fotomontage, en fri tolkning och visualisering av hur det kan komma att se ut mot Solbergaskogens sydvästbrant!
Huskropparna är inlagda så att var och en skall kunna se hur huskropparnas höjd på 12 – 16 våningar står i relation till sin omgivande trädgårdsstad.
Ordet groteskt infinner sig. Det här förslaget måste avvisas med kraft och vi måste uppmana de politiska partierna att våga säga nej.
En skala som den denna förvrider alla proportioner och förstör stora kulturhistoriska och bebyggelsehistoriska värden i Älvsjö. Inte ens i miljonprogrammets mest utskällda områden har hus av den här höjden tryckts in i ett villakvarter.
Naturskyddsföreningen, vi själva och många fria debattörer har redan inledningsvis sagt att de höga husen inte passar in trädgårdsstaden och att de hotar sydvästbrantens träd och miljöer genom skuggning. Husen klättrar dessutom in i skogen pga sin höjd och fördärvar därmed för all framtid Solbergaskogens höga upplevelsevärden. Skogens positiva påverkan på människors hälsa  kommer till stora delar att förstöras.
Dessa höga huskroppar skulle möjligen kunna ha placerats längs spåret i Älvsjö Centrum. Där har man istället hållit nere husens höjd till 4 våningar. Det planerade hotellet får inte bli så högt som önskats av byggaren. Där gick det inte men tydligen mot Solbergaskogens brant, det mest olämpliga av alla platser. Hur är detta möjligt?
Vi måste samverka i denna fråga.” text inlagd av Gunilla Roxby Cromvall som delar Helge Torstensens uppfattning.

IMG_8014_2[1]

Detta är ett fotografi av Graham Brodie, tagen av tofsmesen som idag lever i Solbergaskogen. Denna fågelart riskerar med andra arter och flora försvinna om de vansinniga byggplanerna inte stoppas. Vad tycker du?

 

Kika på de två filmerna vars länkar bifogas. Se detta som ett debattinlägg om vikten av att spara våra få kvarvarande tätortsskogar.  Både Solbergaskogen och Älvsjöskogen hyser ett myllrande liv, är båda riktiga gammelskogar med trädindivider på över 200 år!

Viktiga länkar om skogens betydelse

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/ny-var-for-skogen

http://vimeo.com/59855643

 

SOLBERGA SKOGEN  2013

mobil höst 2013 085 mobil höst 2013 084 mobil höst 2013 083 mobil höst 2013 081 mobil höst 2013 079 hösten 2013 010

SOLBERGA SKOGEN  2012
träd Hej Skogsvänner!                             Fotografier!
Här finns bilder från söndagens skyltning av träden i kvarteret Månstenen i Solberga!
Under tiden det skyltades, kom Josephine Weckman med information, att Andrea Femrell (M) uttalar sig i lokaltidningen ”Liljeholmen Älvsjö” om Solbergaskogen och sagt att det skall byggas i dess ena kant.
Läs artikeln på sidan 12!
Politikerna vill bygga 3 hus på fyra våningar och av detta blir det 100 lägenheter. Att Solbergaskogen har unik flora och fauna, ansåg de att bebyggelse inte skulle ha någon inverkan.
Samrådsmöte ska ske innan årsskiftet, men deltagarna är inte enskilda hyres- eller bostadsrättsinnehavare, utan endast fastighetsägare med hus angränsanden till byggplatsen.
FÖLJ ärendet via www.stockholm.se/sbk . Pågående planarbete med diarienummer 2010-16279.

Text: Helge Torstensen
Foto: Helge Torstensen

Ta ställning och tyck själv!

Tidningen tar gärna emot din insändare! Gå in på www.tidningenliljeholmenalvsjo.se och skriv!

Solbergaskogen

 

 

Remissvar 2012
I december 2012 inlämnats till stadsbyggnadskontoret
från styrelseledamöter, Älvsjö Miljöråd och Naturskyddsföreningen i Stockholm.
remissvar från familjen Roxby
synpunkter från älvsjö miljöråd
synpunkter från Naturskyddsföreningen i Solberga

Handlingar om förslaget att bygga i Solbergaskogen.
Dom hösten 2012 Nacka mark och miljödomstol

2008 första gången vi arrangerar Solbergaskogens dag. Guidning från naturskyddsföreningen lockade många att lära sig om vår naturskatt Solbergaskogen.

S S S S S S S S S S S S S