Styrelsen

För att kunna väljas till styrelsen måste man vara medlem i Hyresgästförening. Årsmöte sker varje år i februari, förutom att styrelse väljs nominerar vi vilka som kan väljas till förhandlingsdelegation för Stockholmshem, och andra förtroendeuppdrag inom Hyresgästföreningen.
Vill du nå styrelsen är det bäst att mejla till info@kristallskon.se du kan också skicka sms till mobil 0761 15 75 47 men då kan svaret dröja längre.

Styrelsen
• Gunilla Roxby Cromvall; ordförande, hemside- och e-postansvarig
• Ingalill Grahn Lön; vice ordförande
• Carin Saremyr; sekreterare och facebookansvarig
• Jan Lönn; kassör
• Marie Järvås; Miljö och klimatansvarig
• Jeanette Jonsson
Ersättare
• Göran Schüsseleder; Kommunikation
• Sonja Sigge
• Pernilla Falk; Kommunikation
• Majlis Nyberg


Styrelsens arbetsfördelning
Uthyrning av lokalerna på Kristallvägen 138 samt Stövelvägen 12; Gunilla Roxby Cromvall, Jan Lönn och Carin Saremyr
• Kontrakts- och lokalansvarig för bastu och gym; Ingalill Grahn Lönn
Hantverks-och fixarlokal; Jan Lönn


Stockholmshems och Hyresgästförenings Förhandlingsdelegation
• Gunilla Roxby Cromvall, ledamot

Vi har också arbetsgrupper för att skapa:
• lyckligare hundar, upprustning av hundrastgården samt andra åtgärder som behövs: styrelsens kontaktperson Jeanette Jonsson
• ett levande Kristalltorg: styrelsens kontaktperson Gunilla Roxby Cromvall
• Trafik, kollektivtrafik och parkeringar: styrelsens kontaktpersoner; Jan Lönn och Gunilla Roxby Cromvall
• Soppa för seniorer: styrelsens kontaktpersoner; Ingalill Grahn Lönn, Majlis Nyberg och Gunilla Roxby Cromvall
• Lappa, laga, sy med hantverk : styrelsens kontaktpersoner; Sonja Sigge.
• Vi kommer att starta upp en arbetsgrupp kring stockholmshyra. Den startar vi upp så snart förhandlingar och överenskommelse skett mellan Hyresgästföreningen och Stockholmshem.
Vill du vara med i någon av dessa arbetsgrupper, eller vill du starta upp en annan verksamhet? Kontakta oss i styrelsen