Styrelsen

Vill du nå någon i styrelsen? Använd föreningens mail, alla i styrelsen har tillgång till den. Skriv namnet på den du vill ha tag på, i mailets ämnesrad. Du kan också lämna post till oss i vår brevlåda på stövelvägen 12 1/2 tr ner vid gaveln.

*  lhkristallskon@gmail.com

ORDFÖRANDEThomas Petersen 

LEDAMÖTER
Laila Eliason, Yvonne Edkvist, Karin Venström,  Lasse Franzén, Lena  Jirhagen, Hallo Olsson,  Marie Sundberg och  Birgitta Sandell

KASSÖR  Roland Olsson

LOKALANSVARIGA: Återkommer om detta i början på 2016