Styrelsen

Vill du nå någon i styrelsen? Skriv då till

lhkristallskon@kristallskon.se

Skriv namnet på den du vill ha tag på, i mailets ämnesrad. Du kan också lämna post till oss i vår brevlåda på stövelvägen 12 1/2 tr ner vid gaveln.

ORDFÖRANDEThomas Petersen 

LEDAMÖTER
Annmarie Earey, Yvonne Edkvist, Lars Franzén, Emil Hagelberg, Lena Jirhage, Ted Moberg Lundqvist, Lena Petterson