måndagen den 25 november klockan 16.00 - 20.00 med start Kristalltorget hade vi årets Trygghetsvandring. Trygghetsvandringen genomfördes med polisen, Stockholmshem, Spades Trädgårdsanläggningar, belysningsingenjör Trafikkontoret Stockholm stad och Älvsjö Stadsdelsförvaltning som tillsammans med oss i styrelsen och de boende gick vi igenom vårt bostadsområde och tittade på just trygghetsaspekter. Protokollet finns snart under rubrik Utomhusmiljö/Trygghet utomhus.