Det som varit

GAMMAL INFO, gäller ej detta år
Vi i lokal hyresgästförening Kristallskon som arrangerade mötet den 1 april kring ombildningar tillsammans med Hyresgästföreningen i StorStockholm tackar alla som medverkade på mötet om ombildningar. Vi hoppas att ni fick den information som behövs kring den intensiva marknadsföring som sker av PR byrån Veritas/Bilda Bostad samt ombildningskonsultfirman Restate. Förhoppningsvis har de nu avstannat sina försök.
Det är endast på Kristallvägen 73-89 samt Rubinvägen 18 och 22 som dessa företag förmått några hyresgäster att bilda en intermisstisk bostadsrättsförening. För den försnämnda adressen är försöket avstannat redan innan jul, då de inte fick ihop 40 % av de boende att skriva på en intresseanmälning. På den sistnämnda adressen har sagt att de skulle avstanna sitt försökt den 1 mars vilket de inte gjorde, men de har inte hörts av med ny marknadsföring under de senaste månaderna.
En privatperson,samlade på eget initiativ under mötet in epostadresser till er som medverkade. Hon är mycket aktiv kring ombildningar men arbetar inte på hyresgästföreningens uppdrag.
Vi i lokal hyresgästförening Kristallskon ger stöd kring boendefrågor och även kring ombildningsfrågor. Har du fler funderingar eller vill du att vi ordnar nytt möte gör vi det.
Hör gärna av dig till oss på vår epost lh.kristallskon@gmail.com eller följ vad som händer kring ombildningar och andra viktiga boendefrågor på vår hemsida www.kristallskon.se.
Nu har en interimisstisk bostadsrättsförening bildats för de boende på Kristallvägen 162-174 de kallar sig Kristallhöjden. De försöker förmå de boende att omgående skriva på en intresseanmälan och skriver att man inte förbinder sig till någonting alls. Men, det innebär stora konsekvenser att skriva på. Om du och 40 % av dina grannar skriver på gör ni så att Stockholmshem avstannar allt underhåll av huset och lägenheterna (förutom rent akuta åtgärder) även för dina grannar som inte vill skriva på, det skriver de inte om (som vanligt). De vill också se hur stort intresset är att få ett pris på fastigheten som de menar idag är stort – en viktig fråga är vad de menar med stort intresse, är det intresset hos de fyra männen och den kvinna som undertecknat skrivelsen? Är det fem olika lägenhetsinnehavare som undertecknat skrivelsen? Eller är det från tre olika lägenhetsinnehavare? Är samtliga som undertecknat skrivelsen skrivna på fastigheten och bor de där är nästa viktiga frågeställning.
Inom en vecka kommer vi från hyresgästföreningen att kalla de som bor i berörd fastighet till ett informationsmöte, de kommer alla att få inbjudan direkt i sin brevlåda. Då går vi igenom vad som händer vid en ombildningsprocess samt om det blir billigare eller dyrare att bo efter en ombildning, vi tar också upp hur det blir för de som fortsätter att hyra hos en bostadsrättsförening samt mycket annat som det är viktigt att veta om. Vi berättar också hur man tar tillbaka en intresseanmälan, om man ångrar att man skrivit på denna.

mars 2014

Överklagan är nu inlämnad av 11 sakägare samt flera tunga intresseorganisationer och privatpersoner, över beslutet i Stockholms stads kommunfullmäktige att bevilja byggandet av 61 bostasrätter i Solbergaskogen i kvarteret Månstenen. Bygget kan inte påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, dvs domstolen sagt sitt. Och även domstolens beslut kan vid behov överklagas till högre instans. Nyfiken på hur överklagandet ser ut? Se under flik Nybyggnation/Månstenen.

Ombildningsförsök har gjorts på:

  • Rubinvägen 18 och 22, (Karaten)
  • Klackvägen 25-35 (Bindsulan),
  • Kristallvägen 130 – 150 (Rosenstenen 1)
  • Kristallvägen 158-174 (Tigerögat 1).

Det som är speciellt denna gång är att det inte är hyresgäster som drar igång en ombildningsprocess utan det är PR företaget Veritas via sitt projekt Bilda Bostad och mäklarfirman Restate som försöker förmå hyresgäster att bilda bostadsrättsföreningar för att därefter förmå 40 % av hyresgästerna att skriva på en intresseanmälan.

PR företaget Veritas vars vd är Bijani Fahimi (f d ledamot i fp partistyrelse), granskas i en SvD artikel den 25/9 2012. I den artikeln konstateras att de fram tills dess fakturerat Stockholms stad med 65 miljoner kronor för att förmå medborgare att omvandla sina hyresrätter. Så nu görs uppenbart ett stort PR pådrag för att som Restate säger ”sista chansen före valet”. Pådraget görs inte bara hos oss i Solberga utan i en stor del av Stockholms närförorter.

Hitintills har de misslyckats på Kristallvägen 73-89 ( där de la ner strax innan jul) samt de verkar nu också ha gett upp på Rubinvägen (Karaten 1) .

På de andra adresserna verkar de inte ha lyckats gå vidare med att förmå några att bilda en interimisstisk bostadsrättsförenings styrelse.

Hör du talas om ett försök till, hör av dig till oss, så kan vi gå in och stödja de som vill fortsätta att hyra av Stockholmshem.

Restate ett av företagen som nu återigen gör ombildningsförsök i Solberga med sitt utskick ”sista chansen innan valet” använde en intygsgivare för Kristallvägen 16-38 som nu fått sin licens indragen av Boverket. Denna är indragen efter en anmälan av Inga Allard solbergabo, och gjordes för att det var stora bristande ekonomiska beräkningar av den ekonomiska planen för Kristallvägen 16-38 då köpstämman röstade för en ombildning. Dessa brister såg vi i den lokala hyresgästföreningen då vi synade den ekonomiska planen, men vi förvägrades rätten av den interimisstiska BRF styrelse och Restate att närvara på köpstämman trots att vi hade fullmakt att företräda hyresgäster som bodde i fastigheten. Här har således deltagarna röstat för köp i tron att ekonomin var stabil men där stora kommande utgifter saknades. Dennis Harding, som granskade den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen Kristallvägen 16-38, har nu förlorat sin behörighet som intygsgivare. Tack Inga för att du gjorde denna anmälan, beslutet om indragen licens kom för sent för de som bor på denna adress och det är deras privata ekonomi som får betala för detta men du har räddat att just denna person inte framöver kan ekonomiskt lura andra inför en köpstämma. Det är dessvärre mycket vanligt att detta händer och du har säkerligen läst nyligen i massmedia om larmrapporter över stora bristande ekonomiska underlag som finns för ett stort antal nyligen ombildade fastigheter, där detta måste korrigeras med kraftigt höjda månadsavgifter. Vi undrar vilken intygsgivare Restate kommer att använda sig av nästa gång?

/Gunilla Roxby Cromvall

Februari 2014

Bomöte och Årsmöte hölls den 17/2

Bomöte med tema (klockan 18.30 – 19.45 ) ”bygger Stockholms stad ihjäl Solberga”?, se det powerpointmaterial som förevisades under fliken Bomöten.

Helge Torstensen från Älvsjö miljöråd och Stockholms naturskyddsförening gick igenom alla nybyggnationsplaner som finns och hur de kommer att påverka vår livsmiljö i Solberga.

På årsmötet omvaldes

Gunilla Roxby Cromvall som ordförande.

Som ledamöter valdes;

Christina Bodelsdotter, Laila Eliasson Lars Franzén, Kristian Froelich, Inga-Lill Grahn Lönn, Marie Järvås, Jan Lönn, Roland Olsson, Karin Venström.

Som revisor valdes Inga Allard

Vi nominerade Roland Olsson till Brännkyrka-Hägerstens styrelse.

Vi nominerade Inga Allard, Roland Olsson samt Peter Stenfors till HGF regionfullmäktige

Vi nominerade Inga Allard till förhandlingsdelegationen för Stockholmshem.

……………………………………………………………………………………………………….

December 2013

Ombildningsförsök – igen

Tisdagen den  3 december hölls en välbesökt möte för många av dem som fått ”erbjudande” från Restate  med rubriken ”sista chansen att göra ett ombildningsförsök före valet”. Detta är ett tveksamt ombildningsbrev som skapat oro bland hyresgäster. Solbergabon Peter Stenfors har anmält Restate till konsumentverket. Öppna nedanstående länk och se vad hyresgästföreningen skriver om detta. Någon borde undersöka vilka stora vinster Restate gjort till sina minimala insatser, troligtvis en mycket lönsam bransch, vi vet att deras arvode ligger nära miljonen för varje ombildad fastighet och de ”erbjuder” sig också att fortsätta med all fastighetsförvaltning. Vi undrar om någon vet hur nöjda de bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare är som anlitat detta företag?

http://www.hemhyra.se/stockholm/tveksamt-ombildningsbrev-skapar-oro-bland-hyresgaster

…………………………………………………………………………………………………………………..

Friskvårdslokalen på Sulvägen 35 är klar.

Avgiften är 250 kronor för halvår eller 500 kronor för helår. En depositionsavgift på 500 kronor skall också erläggas. Detta skall ha inkommit till vårt bankgirokonto 5735-7840 innan kontrakt kan skrivas och nyckel utlämnas.

Intresserad? mejla oss på lhkristallskon@gmail.com

  • Ett kontrakt med tydliga ansvarsförhållande skall skrivas med oss och du måste ha en giltig hemförsäkring med allrisktillägg som ska uppvisas för att få egen nyckel.
  • Kontrakt kan endast skrivas med den som bor i Solberga och har Stockholmshem som hyresvärd.

…………………………………………………………………………………………………

Vår överklagan angående förvaltningsrättens dom om hundrastområdet i norra skogen fick inte prövningstillstånd hos kammarrätten i Stockholm. De motiverar inte varför vilket är en rättskandal. Vill du se våra argument och överklagan, se under flik Solbergaskogen.

………………………………………………………………………………

Söndagen den andra advent (8 december) klockan 15.00 avnjöts vår gemensamma julbuffé. Denna gång blev dessvärre många portlappar nedrivna direkt så många missade chansen.

November 2013.

Bänkdiskmaskinen på Pliggvägen är installerad.

Stockholmshem ska åtgärda de sista sakerna på Sulvägen (friskvårdslokalen) toaletten och duschens golvmattor samt en låsbar innerdörr. Vi har monterat upp alla lampor och de sista gardinerna har kommit på plats städskåpet är monterat och klart och spegelväggen har kommit upp. Snart kommer låssmeden att installera ett kodlås.

Vi har lämnat ifrån oss Kristallvägen 30 till bostadsrättsföreningen men behåller lokalen på Kristallvägen 32 tills kontraktet går ut eftersom vi väntar på en ersättningslokal.

Det blev ingen ersättningslokal på Kristallvägen 33 eftersom det saknas kök där, däremot finns det tre stora duschar eftersom en byggfirma fnv hyr denna lokal. Stockholmshem vägrar oss låta riva denna för att istället bygga om det till ett kök. Ett kök är mycket viktigt för de som hyr våra lokaler för större fester, vilket är den vanligaste uthyrningsorsaken.

Bomöte höll vi den 4 november, se gärna den presentation vi då gjorde samt det protokoll som beskriver de beslut som de närvarande fattade, det finns under flik Bomöte

Vi hade därefter samråd med Stockholmshems förvaltare där vi framförde de boendes krav på olika förbätttringsområden. Det protokollet är ännu inte justerat men läggs upp på denna sida under flik samråd så fort det är klart.

Oktober 2013
Friskvårdslokalen
Det återstår att installera kodlås samt köpa in en crossmaskin, stepup-pallar och mindre gymnastikmattor. Avgiften blir 250 kronor per termin eller 500 kronor per helår. En depositionsavgift på 500 kronor (den senare återfås om man slutar använda friskvårdslokalen och har skött om lokalen på bästa sätt).

Bastun har fortfarande inte så många badare, det finns utrymme för fler att börja bada bastu! 1 januari 2014 höjs avgiften för bastun, eftersom elkostnaderna för denna är betydligt högre än vad vi får in i avgifter. Även här blir det 250 kronor för en termin eller 500 kronor för ett helt år. Depositionsavgift är på 500 kronor.

Pliggvägen passar bra till möteslokal eller för mindre festligheter för upp emot 15 personer. Glädjande har flera hittat denna lokal som bokas upp alltmer.

Kristallvägen 32, hyr vi fortfarande ut eftersom vi ännu inte är uppsagda från vårt kontrakt av BRF- vi har 9 månaders uppsägningstid. Spisen fungerar dock inte längre och den kyl och frys som fanns där har vi flyttat till Pliggvägen. Men det finns en diskmaskin och all annan utrustning för upp emot 40 personer.

Kristallvägen 30, hyr vi inte längre ut! Vi använder den som förråd och väntar även här på att BRF skall säga upp oss som hyresgäster.

Ny lokal har vi begärt av Stockholmshem som ersättning för de två vi kommer att sägas upp från. Ofta har vi haft bokningar i tre av våra lokaler samma helger och alltför ofta tvingas vi säga nej pga fullbokat. Vi har begärt en lokal som är tillgänglig, dvs utan trappor och som kan ta emot upp emot 40 personer. Vi vill att denna lokal skall ligga i norra Solberga eftersom många som vill låna en av våra lokaler oftast vill ha en som ligger ganska nära hemmet.

Trygghetsvandring genomfördes den 23 oktober, se gärna detta protokoll under fliken utomhusmiljö/trygghetsvandring

 

September 2013
Återigen blev Solbergaskogens dag en stor succé, 600 personer deltog i evenemanget som i år var ett samarrangemang med parkleken Kristallen, Älvsjö miljöråd, Naturskyddsföreningen i Stockholm, PRO i Solberga och HGF Brännkyrka- Hägersten. Missade du dagen, så finns det fortfarande fågelholkar till försäljning 150 kronor styck eller varför inte adoptera en fågelholk med några andra – adoptionspris 50 kronor/person. Vi har också mycket fina kaffe/te muggar kvar med Graham Brodies (fotograf boende i Solberga) vackra tofsmes. Tofsmesen är en av många olika fågelarter som finns i vår vackra urskog. Räkna med att även 2014 – första söndagen i september, så är det återigen Rädda Solbergaskogens dag.

 

 

Augusti 2013

Med förtvivlan var vi många som såg att en mängd träd hade fällts under sommarmånaderna. Uppenbarligen missade de som hade synpunkter på de fyra höghusen och parkeringshuset på Rubinvägen, att överklaga detta beslut. Nu har byggandet vunnit laga kraft. Det vi ändå får glädja oss åt, är att det blir hyresrätter och det är Stockholmshem som blir hyresvärd – det innebär att en hel del personer blir lyckliga att äntligen få en bostad och då i vårt underbara Solberga!

Men, den nya BRF Kristallen tänker fälla en hel del fler-hundraåriga träd. Detta kan inte stoppas eftersom det ligger på deras tomtmark. Men då de fälls kommer bullret från E4-20 att bli ändå värre! Träden som fälldes på Rubinvägen, har gjort att bullret från motorvägen ökat för de som bor på Sulvägen. Träden behövs för att stoppa buller och avgaser!

När ska månne cykelbanan på Folkparksvägen bli klar, hinner de i höst – det känns tveksamt. Parkeringsproblem lär bli ännu värre, då alla byggjobbare med maskiner och lastbilar börjar köra i området.

 


November 2012

Bomöte:  finns under sidan Bomöte.

Oktober 2012

Remissvar:  inlämnas för nybyggnation för 4 höghus och ett parkeringshus på Rubinvägen. Läs  ett av remissvaren som flera av oss som enskilda styrelseledamöter (och som bor nära planerad byggnation) har inlämnat.  remissvar Rubinvägen
22 oktober  Trygghetsvandring:  med hyresgäster, Stockholmshems förvaltare och entreprenörer, Stockholm stads förvaltare och entreprenörer. Polisen uteblev men har kontaktats angående deras åtgärder. Se protokollet genom att öppna detta här:
20121022      remissvar Rubinvägen

September 2012

Adoptering av träd i Solbergaskogen 16 september 2012.
Finns på sidan Solbergaskogen